Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 september 2001

VRAGEN VAN HET LID VAN OVEN (PvdA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VERVOLG OP VRAGEN D.D. 31 JULI 2001)

1. Moet uit uw antwoord op vraag 1 worden afgeleid dat de NPMNA u niet heeft kunnen meedelen of sedert 1996 5,5 miljoen Naf aan voorbereidingskosten zijn uitgegeven, waarvan meer dan één miljoen Naf aan allerlei soorten adviezen? (1)

2. Door wie wordt het onderzoek daadwerkelijk verricht?

3. Wanneer is het resultaat van het onderzoek te verwachten?

4. Kunt u verklaren waarom het jaarverslag van de NPMNA over het jaar 2000 nog steeds niet beschikbaar is?

5. Mag uit het antwoord op de vragen 8 en 10 worden afgeleid dat u thans niet meer van mening bent dat de participatie door de Staat der Nederlanden via de NPMNA de meest geëigende vorm is om te garanderen dat de bijdrage op de juiste bedrijfseconomische en a-politieke wijze is ingezet?

(1) Amigoe, 6 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen PvdA over Curinta NV Curacao '
Lees ook