Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Koenders (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanval in Nablus op 31 juli en een waarnemersmissie

1.

Op welke wijze zal de Nederlandse regering bij de Israëlische regering haar afschuw laten blijken over de aanval in Nablus op 31 juli waarbij ook twee kinderen om het leven zijn gekomen?

2.

Welke concrete initiatieven zal de Nederlandse regering op korte termijn nemen die ertoe bijdragen dat zo spoedig mogelijk een internationale waarnemersmissie in de bezette gebieden operationeel kan worden?

3.

Op welke wijze kan volgens de Nederlandse regering de coördinatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten worden verbeterd, zodat gezamenlijk druk kan worden uitgeoefend op beide partijen om het geweld te staken en medewerking te verlenen aan een effectieve waarnemersmissie?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen PvdA over de aanval in Nablus '
Lees ook