Partij van de ArbeidDen Haag, 12 april 2000

 

VRAGEN VAN DE LEDEN TIMMERMANS, ALBAYRAK, KOENDERS EN DIJKSMA (ALLEN PVDA) AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1. Heeft u kennisgenomen van de standpunten van de Peruaanse Ombudsman (Defensoria del Pueblo), de burgerorgaisatie Transparencia, de waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten en andere internationale waarnemers over de onregelmatigheden bij de Peruaanse verkiezingen van 9 april 2000?

2. Deelt u de conclusie dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat alleen een tweede ronde onder radicaal betere omstandigheden het democratisch proces in Peru kan herstellen?

3. Bent u bereid, indien een tweede ronde van de presidentsverkiezingen zal plaatsvinden, in de Europese Unie het initiatief te nemen te komen tot een Europese waarnemingsmissie waarbij zowel lange termijn als korte termijn waarnemers zullen worden uitgezonden?

4. Indien er geen tweede ronde zal plaatsvinden omdat president Fujimori volgens de officiële uitslagen een absolute meerderheid zou hebben gehaald in de eerste ronde, bent u dan bereid het initiatief te nemen om te komen tot een scherpe veroordeling door de EU van verkiezingen die niet vrij en eerlijk zijn verlopen?

5. Bent u in voorkomend geval bereid op bilateraal en/of Europees niveau maatregelen tegen Peru te overwegen? Zo ja, welke?

Deel: ' Kamervragen PvdA over de verkiezingen in Peru '
Lees ook