Partij van de Arbeid

Den Haag, 10 juli 2002

Vragen van het lid dijksma (pvda) aan de ministers van sociale zaken en werkgelegenheid en van financiËn

1. Kent u de berichten over de geldzorgen die steeds meer gezinnen in het noorden van het land hebben? (1)

2. Hoe verklaart u dat het aantal mensen met een uitkering bij de Gemeentelijke Kredietbank Groningen in voorgaande jaren is gedaald terwijl onder het aantal mensen, dat wel van een uitkering afhankelijk is, de financiële problemen zijn gegroeid?

3. Is de recente stijging van het aantal klanten van de noordelijke kredietbanken hoger dan de stijging bij kredietbanken elders in het land? Zo ja, wat is hiervoor de verklaring?

4. Is het gestelde dat "de komst van de euro en de daaropvolgende prijsverhogingen" bijgedragen hebben aan de stijging van het aantal klanten van noordelijke kredietbanken waar? Zo ja, kunt u dan de effecten van de komst van de euro op de toenemende geldzorgen bij veel gezinnen in kaart brengen? Zo nee, waarom niet?

5. In hoeverre is er een verband tussen het gestegen beroep op kredietbanken en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het noorden van het land?

6. Deelt u de mening van het Nibud dat het bezit van een computer en internetaansluiting tot de noodzakelijke kosten voor onderwijs behoort? Zo ja, hoe oordeelt u dan over het feit dat een groeiend aantal gezinnen in het noorden van het land voor deze kosten bij de kredietbanken geld moeten lenen? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe wilt u voorkomen dat onder andere door gestegen schoolkosten gezinnen met een minimuminkomen gedupeerd worden?

(1) Dagblad van het Noorden, 8 juli 2002 (internetsite)

Voor nadere informatie: Sharon Dijksma 06-18 30 58 18

Deel: ' Kamervragen pvda over geldzorgen bij gezinnen in het noorden '
Lees ook