Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 september 2001

VRAGEN VAN HET KUIJPER (PvdA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

1. Hebt u kennis genomen van het artikel in het blad Aktueel waarin bericht wordt dat in Nederland een zogenaamd Shinsung Career Ultra-9 wapen verkrijgbaar is? (1)

2. Zijn de in het artikel genoende feiten waar?

3. Was u op de hoogte van het feit dat dit wapen inmiddels in Nederland (vrij) verkrijgbaar is?

4. Vindt u het juist dat het in het artikel genoemde wapen als luchtdrukwapen wordt aangemerkt?

5. Bent u bereid om maatregelen te nemen om verdere verspreiding van bedoeld wapen in Nederland tegen te gaan?

(1) Aktueel, 26 september - 3 oktober 2001, 2001/40

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen PvdA over shinsung career ultra-9 wapen '
Lees ook