Ingezonden persbericht


Den Haag, 9 augustus 2011

Vragen van de leden Marcouch en Van Dam (beiden PvdA) over terreur van Marokkaanse jongeren Helmond

aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


1.Kent u het bericht "Kut-Hollander roepen pik ik niet"? (http://www.depers.nl/binnenland/587581/Kut-Hollander-pik-ik-niet.html )


2.Bent u op de hoogte van de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond? Zo ja, is er inderdaad sprake van de in het bericht genoemde incidenten, dreigementen, intimidaties en beledigingen, hoe lang duurt deze situatie al en wat is uw mening daarover? Zo nee, wilt u zich dan op de hoogte stellen van die situatie en de Kamer daarover berichten?


3.Hoe groot is de groep die zich bezighoudt met het terroriseren van de wijk, hoe is de samenstelling van die groep bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd, geslacht of afkomst?


4.Deelt u de mening, dat ouders als opvoeder ook een rol hebben bij het tegengaan van criminaliteit van hun kinderen? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat ouders betrokken worden bij het tegengaan van wandaden van hun kinderen? Wat is de stand van uitvoering van de motie Marcouch ten aanzien van het "sociaal verhoor"? Zo nee, waarom niet?


5.Behoort deze groep tot de criminele jeugdbendes waarvan u onlangs hebt beloofd ze van de straat te halen? Zo ja, hoe gaat u dat doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?


6.Deelt u de mening dat het optreden van B&W en politie richting bewoners en overlastgevers de afgelopen jaren tekort geschoten is en controle over de situatie kwijt is? Zo ja, wat gaat u doen om de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond (te doen) verbeteren? Zo nee, waarom niet?


7.Deelt u de mening dat het formeren van een knokploeg enerzijds ongewenst is maar anderzijds ook een begrijpelijke uiting kan zijn van machteloze woede van terroriseerde bewoners? Zo ja, wat gaat u doen om verdere escalatie van beide kanten te voorkomen, de orde op straat te herstellen en overlastgevers op te pakken? Zo nee, waarom niet?


8.Kunt u een overzicht geven van de instanties die zich inmiddels met de problemen in deze wijk bezighouden, hun concrete acties en de resultaten daarvan? Acht u deze inspanningen voldoende? Zo ja, waarom verbetert de situatie in de wijk dan niet? Zo nee, welke extra inspanningen zijn dan nog nodig en hoe gaat u bewerkstellingen dat die worden uitgevoerd?


9.Hoe vaak is er het afgelopen jaar aangifte gedaan in verband met bedreigingen, belediging, vernieling of andere misdrijven in de wijk Binnenstad Oost?


10.Kunt u zich voorstellen dat bewoners gezien de situatie in de wijk en de sfeer van intimidatie en bedreiging geen aangifte meer durven te doen? Zo ja, wat gaat u doen om de aangiftebereidheid te verhogen? Zo nee, waarom niet?


11.Is het waar dat zeventig procent van de bewoners als ze de kans zouden krijgen uit de wijk zouden vertrekken?En is de waarde van koophuizen in de wijk inderdaad sterk gedaald? Zo ja, wat is uw mening hierover?


12.Is het waar dat camerabeelden niet 'live' worden gevolgd? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit wel moet gebeuren?


13.Is het waar dat er een samenscholingsverbod in de wijk van kracht is maar dat dat door de politie niet wordt gehandhaafd? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Deel: ' Kamervragen PvdA over terreur van Marokkaanse jongeren Helmond '


Lees ook