Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 juni 2002

VRAGEN VAN HET LID ARIB (PVDA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht 'Verloskundige verliest geding tegen verzekeraar'? (1)

2. Wat zijn de gevolgen voor de keuzevrijheid in de wijze van bevallen van de bij PWZ Achmea verzekerde zwangere vrouwen in Purmerend?

3. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de verloskundigen, die thuisbevallingen doen, als de andere verzekeraars op dezelfde wijze hun verloskundige zorg gaan inkopen?

4. Deelt de minister de mening dat het unieke Nederlandse systeem van thuisbevallingen gevaar loopt als verzekeraars op grote schaal het voorbeeld van PWZ gaan volgen?

5. Kan de minister maatregelen treffen om verzekeraars te verplichten ook voldoende verloskundige zorg in te kopen om hiermee de keuze van vrouwen om thuis te bevallen mogelijk te maken? Zo ja, welke? Zo nee, welke aanpassing van wet- en regelgeving is nodig om verzekeraars te verplichten op zodanige wijze verloskundige zorg in te kopen dat iedere vrouw in Nederland zelf kan kiezen voor een thuisbevalling, een bevalling in een geboortehotel of bevalling in het ziekenhuis?

(1) De Volkskrant, 12 juni 2002

Deel: ' Kamervragen pvda over thuisbevallingen '
Lees ook