Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 juni 2002

Vragen van de leden crone en duivesteijn (beiden pvda) aan de minister van economische zaken

1. Kent u het bericht over het afstellen van cv-installaties waarin de winnaar van de Nationale Toekomstprijs, Henk Deinum, melding maakt van laten liggen van energiebesparingsmogelijkheden door middel van het zogenaamd waterzijdig inregelen? (1)

2. Is het daarin gestelde dat de 'gasrekening met tientallen procenten omlaag kan' indien cv-installaties beter afgesteld worden correct? Zo ja, kunt u dan aangeven om hoeveel besparing in m3 aardgas en in geld het kan gaan? Zo nee, hoeveel is de te verwachten besparing dan wel?

3. Is het in het artikel gestelde dat cv-installateurs te weinig aandacht hebben voor het waterzijdig inregelen van cv-installaties correct? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat een (toekomstig vrije) energiemarkt de consument ook op de hoogte moet zijn van alle besparingsmogelijkheden van energie? Zo ja, bent u dan bereid het afstellen van cv-installaties meer onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het afregelen van cv-installaties opgenomen in het EPA-advies? Zo nee, waarom niet en bent u van plan dit alsnog te bevorderen?

(1) Het Financieele Dagblad, 19 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen pvda over waterzijdig inregelen '
Lees ook