Partij van de Arbeid

Den Haag, 10 juli 2002

Vragen van het lid hamer (pvda) aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

1. Bent u op de hoogte van het bericht dat studenten massaal van de hogescholen en universiteiten worden gestuurd? (1)

2. Zo ja, hoe beoordeeld u de berichtgeving? Zijn de gegevens waar en ook op uw ministerie bekend?

3. Indien de gegevens waar zijn, wat is de oorzaak van deze hoge uitvalpercentages? Hoe verhouden deze cijfers zich met ontwikkelingen in het verleden?

4. Houden de hogescholen en universiteiten zich bij het "wegsturen" van studenten aan de daarvoor geldende regelgeving?

5. Wordt het beleid van de hogescholen beïnvloed door de bekostiging, zoals uit het onder genoemde bericht valt af te leiden?

6. Krijgen de (betreffende) studenten voldoende begeleiding om de benodigde studiepunten te kunnen behalen, is er voldoende begeleiding bij het kiezen van de juiste studie?

7. Verdwijnen alle studenten daadwerkelijk of gaan zij ook een andere studierichting volgen?

8. Is de verhouding bij alle opleidingen gelijk of zijn er sectoren die eruit springen? Hoe is de situatie ten aanzien van het uitvallen in de eerste jaren bij de lerarenopleidingen en de gezondheidszorgopleidingen?

(1) De Volkskrant, 10 juli 2002

Voor nadere informatie: Mariëtte Hamer 06-51 56 23 36

Deel: ' Kamervragen pvda over wegsturen studenten aan hogescholen/universite.. '
Lees ook