Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister-president:

1. Waarom heeft de Nederlandse regering besloten slechts 5 miljoen gulden ter beschikking te stellen voor de bestrijding van de humanitaire ramp die zich in Turkije voltrekt als gevolg van de recente aardbevingen?

2. Hoe valt de geringe hoogte van het ter beschikking gestelde bedrag te rijmen met de enorme uitgaven gedaan bijvoorbeeld in het kader van de recente bombardementen op Joegoslavië?

3. Is het niet buitengewoon wrang honderden miljoenen uit te geven voor destructieve doeleinden en voor het bestrijden van zo'n ramp zoals nu in Turkije slechts een fractie daarvan ter beschikking te stellen?

4. Bent u bereid het ter beschikking gestelde bedrag te verhogen met een omvang in de orde van grootte van het bedrag dat wordt opgehaald onder de Nederlandse bevolking door middel van de nu lopende nationale actie?

Meer informatie:
Jan Marijnissen
tel. 0412-633528

Deel: ' Kamervragen SP over Nederlandse steun aan Turkije '
Lees ook