Ingezonden persbericht


Maharishi hanteerde slopershamer onverbiddelijk

Den Haag, 17 september 2001

SP-Kamerlid Harry van Bommel is zeer verontwaardigd over het feit dat de sloop van het Sankt Ludwig-klooster in Vlodrop vorige week gedeeltelijk doorgang kon vinden. De opdrachtgever, de Maharishi Mahesh Yogi, had na de uitspraak van de Raad van State definitief geen sloopvergunning en begon desondanks met de sloop. Van Bommel: "Het is onverteerbaar dat de gemeente ondanks alle waarschuwingen niet tijdig heeft ingegrepen toen de schatrijke goeroe opdracht gaf het Rijksmonument te slopen." Het Kamerlid wil dat de regering onderzoekt hoe deze verwerpelijke ontwikkeling is veroorzaakt.


1) Kent u het bericht "Maharishi-sekte wekt woede met sloop klooster"?


2) Hoe verklaart u dat de sloop van het Sankt Ludwig-klooster van start kon gaan nadat de opdrachtgever definitief niet in het bezit was van een sloopvergunning? Is bij de sloop rekening gehouden met de voorwaarden in de sloopvergunning op grond van de bouwverordening, met name wat betreft de aanwezigheid van asbest?


3) Hoe verklaart u dat de gemeente Roerdalen, ondanks verscheidene waarschuwingen van burgers en organisaties, niet heeft voorkomen dat de sloop van het Sankt Ludwig-klooster van start ging?


4) Deelt u mijn mening dat de gemeente Roerdalen niet accuraat heeft opgetreden tegen de sloop van het Rijksmonument? Zo nee, waarom niet?


5) Wat gaat u ondernemen om het handelen van de gemeente Roerdalen te verbeteren? Wat gaat u in het algemeen doen om te voorkomen dat dit soort ontwikkelingen plaatsvinden? Bent u bereid te onderzoeken of de Rijksoverheid meer onteigeningsmogelijkheden moet krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?


6) Deelt u mijn mening dat de opdrachtgever, de Maharishi Mahesh Yogi, verantwoordelijk is voor de schade aan het klooster en dat deze dus ook verplicht is om de schade te vergoeden? Zo nee, waarom niet?


7) Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar het Sankt Ludwig-klooster, de Maharishi-beweging en het gemeentebestuur, opdat de motieven en belangen van de verschillende betrokkenen worden blootgelegd? Zo nee, waarom niet?

Inlichtingen

Harry van Bommel: 06 22788043

Jasper van Dijk: 070 3183805

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen SP over ontechtmatig slopen van klooster '
Lees ook