Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Rehwinkel (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

1. Hebt U vernomen dat de NS vanaf 3 september voor langere tijd 700 treinen per weekend gaat schrappen?

2. Deelt U het inzicht dat de reizigers hierdoor in het weekend minder mogelijkheden hebben om te reizen en langer over hun reis zullen doen?

3. Hoe oordeelt u over de opvatting dat houders van de weekendkaart voor studenten een deel van hun geld zouden moeten terugkrijgen omdat zij minder diensten krijgen dan bij het sluiten van het contract verwacht werd?

Noot: 'studenten eisen schadevergoeding', persbericht van het Interstedelijk Studenten Overleg, 3 augustus 2001.

Deel: ' Kamervragen van PvdA over het schrappen van treinen door NS '
Lees ook