Ingezonden persbericht

Den Haag, 17 juli 2001

In de werving van financiële middelen door politieke partijen is - na de ongewenste ontwikkeling van sponsoring door het bedrijfsleven en corryfee-diners van de VVD - een nieuw fenomeen opgedoken. De Nieuwe Midden Partij roept mensen op tot het vestrekken van leningen tot een bedrag van f 24.900,- . Het bedrag is niet geheel toevallig, want vanaf f 25.000,- geldt er een meldingsplicht, motiveert de NMP-voorzitter. Opmerkelijk is dat de NMP, die blijkbaar zelf een gokje wil wagen bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen, bij hun werving voor leningen mensen probeert te verleiden met een gokelement.
SP-Kamerleden De Wit en Kant hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Financiën de volgende vragen gesteld:


1.Wat is u mening over de oproep van de Nieuwe Midden Partij in advertenties om leningen te verstrekken tot een maximum van f 24.900,- ter financiering van hun deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen? (1)


2. Is dit niet in strijd met de Wet toezicht Kredietwezen

3. Is er bij zoals de NMP zelf beschrijft in haar advertentie: "elke honderdste lener ontvangt tegenwaarde van f 49.800,- " , sprake van een gokspel? Zo, nee waarom niet?


4. Zo ja, heeft de NMP hiervoor een vergunning?

5. Wat is uw opvatting over een politieke partij die een 'gokelement' gebruikt bij de werving van middelen?

(1) NRC 14 juli 2001Informatie: Agnes Kant 06-51262918 of Jan de Wit 06-22788042

Deel: ' Kamervragen van SP over oproep lening voor NMP '
Lees ook