Partij van de Arbeid

Den Haag, 20 augustus 2001

Vragen van het lid Wagenaar (PvdA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over de groei van adviesbureaus voor brandveiligheid? (Algemeen Dagblad dd. 20-08-2001) 2. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het werk van deze adviesbureaus? 3. Deelt u het oordeel van het NIBRA dat de werkzaamheden van deze bureaus kunnen leiden tot het creëren van schijnveiligheid? 4. Acht u gegeven de groei van deze branche en gegeven de groei van de vraag naar expertise op het gebied van brandveiligheid spoedige certificering op zijn plaats? 5. Zoja, welke maatregelen gaat u nemen om tot een dergelijke certificering te komen?

Deel: ' Kamervragen Wagenaar (PvdA) over brandveiligheid '
Lees ook