Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 juli 2002

VRAGEN VAN HET LID TIMMERMANS (PVDA) AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE STAATSECRETARIS VAN DEFENSIE

1. Kloppen de berichten over mogelijke bezuinigingen van het Amerikaanse ministerie van Defensie? (1)

2. Overweegt de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld het aantal militairen te reduceren ten gunste van "the latest technology and weaponry"? Behoort de te ontwikkelen Joint Strike Fighter tot die laatste categorie?

3. Wordt tevens overwogen om op programma's zoals de Joint Strike Fighter te bezuinigen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit dan naar uw mening tot het streven om "the latest technology and weaponry" te ontwikkelen?

4. Kunt u uitsluiten dat bezuinigingen op de Joint Strike Fighter zullen leiden tot een hogere ontwikkelings- en eindprijs van dat toestel? Zo ja, hoe dan? Zo nee, wat zullen dan de financiële en economische gevolgen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het JSF-project?

5. Kunt u uitsluiten dat bezuinigingen op de Joint Strike Fighter ertoe zullen leiden dat van partnerlanden in het JSF-project zoals Nederland een hogere financiële bijdrage aan de ontwikkeling van dat toestel wordt gevraagd? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe oordeelt u dan nu over de financiële en economische soliditeit van de Nederlandse deelname aan het JSF-project?

6. Deelt u de mening dat uit berichten, zoals in de Baltimore Sun, blijkt dat de deelname aan het JSF-project omgeven is met financieel-economische onzekerheden? Zo ja, hoe oordeelt u dan nu over het Nederlandse besluit om aan de ontwikkeling van de JSF deel te nemen? Zo nee, waarom niet?

(1) The Baltimore Sun, 10 juli 2002
http://www.baltimoresun.com/bal-te.pentagon10jul10.story

Deel: ' KamervVragen over bezuinigen amerikaanse ministerie van defensie '
Lees ook