Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Kamp helpt lage inkomensgroepen bij energiebesparing (26-2-2003)


Demissionair minister Kamp van VROM stelt in 2003 2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens zit namelijk in een vicieuze cirkel: ze hebben geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, maar krijgen wel een hoge energierekening. De 'Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens' heeft als doel projecten te starten waarmee deze huishoudens worden gestimuleerd om wel dergelijke maatregelen te treffen. De minister heeft hierover een circulaire gestuurd aan de gemeenten.

\Bij de introductie van de Energiepremie - een regeling waarbij huishoudens korting krijgen bij het treffen van energiebesparende maatregelen - gaf de Tweede Kamer aan dat huishoudens met lage inkomens vanwege hun koopkracht te weinig van deze regeling gebruik kunnen maken. De Kamer heeft toen om deze speciale subsidieregeling voor lage inkomensgroepen gevraagd

Deel: ' Kamp helpt lage inkomensgroepen bij energiebesparing '
Lees ook