Gemeente Tilburg


2-2-99

Kamperen in Tilburg alleen op camping of bij boer

Gemeente geeft lokaal invulling aan landelijke Wet op de Openluchtrecreatie

De nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie (Wet OR) leidt tot nieuwe gemeentelijke regelgeving: een Richtlijn Openluchtrecreatie die diverse vormen van kamperen in de gemeente Tilburg behandelt. De nieuwe landelijke wet geeft meer ruimte voor lokaal beleid, bijvoorbeeld voor vrijstellingen en ontheffingen voor het kleinschalig kamperen (minicamping/kamperen bij de boer) en groepskamperen buiten een kampeerterrein. Voor vergunningplichtige kampeerterreinen (campings) brengt de Wet OR nauwelijks veranderingen.

Belangrijkste richtlijnen
De belangrijkste richtlijn die de nota regelt is dat kamperen in Tilburg alleen toegestaan is bij campings of bij de boer. Kamperen bij particulieren mag dus niet. Voor kamperen met groepen buiten een kampeerterrein is een ontheffing nodig. Hiervoor moet de aanvrager aantonen dat geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande kampeerterreinen.

Wet op de Openluchtrecreatie
Op 1 november 1995 is de Wet op de Openluchtrecreatie (Wet OR) in werking getreden. Gelijktijdig is de Kampeerwet komen te vervallen. De Wet OR is een raamwet die de gemeente ruimte geeft om nadere invulling te geven aan het kampeerbeleid. In de Wet OR is het college van burgemeester en wethouders aangewezen als bevoegd orgaan voor het (wel of niet) verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voor het geplaatst houden van kampeermiddelen. De gemeenteraad neemt begin maart een standpunt over dit voorstel in.

Deel: ' Kamperen in Tilburg alleen op camping of bij boer '
Lees ook