Provincie Zuid-Holland


30 maart 1999

Kandidaat-gedeputeerden Zuid-Holland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zal worden gevormd door CDA, PvdA, SGP, RPF/GPV en Groen Links. Deze combinatie kan steunen op 49 van de 83 zetels in provinciale Staten. De kandidaten voor de functie van gedeputeerden zijn bekend.

PvdA

PvdA-fractie Zuid-Holland heeft tijdens de fractievergadering van 29 maart jl. ten behoeve van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten drie fractieleden geselecteerd als kandidaat-gedeputeerde. Dit zijn Jaap Wolf, Edit Hallensleben en Arie de Jong. De keuze is ingegeven door onder meer de portefeuilles die de fractie verwacht te vervullen in de komende periode. Fractievoorzitter wordt Marnix Norder. Het fractiebureau is verder samengesteld uit Lennie Huizer (vice-voorzitter) en Edith Smit (secretaris).

CDA

De CDA-fractie heeft Jan Heijkoop, Dirk Dekker en Loes van Ruijven-van Leeuwen geselecteerd als kandidaat-gedeputeerde.

SGP/RPF/GPV en GroenLinks

De kandidaat-gedeputeerden voor GroenLinks en SGP/RPF/GPV waren reeds eerder bekend gemaakt. Namens het samenwerkingsverband SGP/RPF/GPV zal Rinus Houtman deel uit gaan maken van het college van Gedeputeerde Staten en namens GroenLinks Marcel Vissers.

Achtergronden over het collegeprogramma en portefeuilles kunnen nu nog niet worden gegeven, omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond.

De verkiezing van de gedeputeerden gebeurt in de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten op dinsdag 13 april.

Den Haag, 30 maart

Voor nadere informatie:

PvdA-Marnix Norder (fractievoorzitter), tel. 0622936111

CDA -Leen van der Sar (fractievoorzitter) tel. 0172-507331

GroenLinks- Marcel Vissers tel. 015-2133634

SGP- Rinus Houtman tel. 0182- 580309 of Oene Sierksma (RPF/GPV) 0174- 240322

Deel: ' Kandidaat-gedeputeerden Zuid-Holland '
Lees ook