Gemeente Capelle a/d IJssel

Kandidaatstelling van de leden van Provinciale Staten

De burgemeester van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:


1. Op maandag 27 januari 2003 vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten.


2. Op die dag kunnen tussen 9.00 en 15.00 uur de kandidatenlijsten ingeleverd worden bij het hoofdstembureau op het stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, kamer 9.


3. De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1);

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2);
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4);

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.


4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 1.125,- (elfhonderdvijfentwintig euro) worden betaald ter secretarie van de gemeente Den Haag, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Voor nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten kunt u terecht bij het Bureau verkiezingen, Stadhuisplein 1 te Leiden, telefoon 071-5165558/5165564.

Deel: ' Kandidaatstelling Provinciale Staten Capelle '
Lees ook