Gemeente Zwijndrecht

Kandidaatstelling

De burgemeester van Zwijndrecht maakt het volgende bekend:


1.


Op maandag 27 januari 2003 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring 3 (Dordrecht) plaatshebben.

2.


Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Spuiboulevard 300 te Dordrecht, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3.

De benodigde formulieren voor:


*

de lijsten van kandidaten (model H 1)

*

de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

*

de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
*

machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)

*

de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
*

de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar


4.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van elfhonderdvijfentwintig euro worden betaald , tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale staten een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Afd. Burgerzaken / Bureau verkiezingen, Burg. de Bruïnelaan 45 B.

Plaats: Zwijndrecht De burgemeester voornoemd,

Datum : maandag 6 januari 2003

A.S. Scholten

Deel: ' Kandidaatstelling verkiezing provinciale staten Zuid-Holland '
Lees ook