Gemeente Den Helder

KANDIDAATSTELLING

voor de verkiezing van de leden voor Provinciale Staten

Volgend jaar, op woensdag 3 maart om precies te zijn, wordt de verkiezing van de leden voor de Provinciale Staten van Noord-Holland gehouden. Op dinsdag 19 januari 1999 vindt de kandidaatstelling plaats. Op die dag kunnen bij de Hoofdstembureau’s van 9.00 tot 15.00 uur de volgende zaken worden ingeleverd: * de lijsten van kandidaten (model H 1); * de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); * de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) of samenvoegingen daarvan (model H 3-2) en * de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).

De genoemde formulieren zijn tot en met 19 januari 1998 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij het bureau Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken, dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur. Het Hoofdstembureau van de Kieskring II (Den Helder) is gevestigd in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van vijfentwintighonderd gulden worden betaald door dit bedrag over te maken op het rekeningnummer van het Centraal Stembureau in Haarlem, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. Voor die politieke groeperingen voor wie dit van toepassing is dient op de dag van de kandidaatstelling eveneens het bewijs van betaling van deze waarborgsom te worden ingeleverd (model H 12). Meer informatie over het inleveren van de kandidatenlijsten kunt u krijgen bij het bureau Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken, telefoon 671 666.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kandidaatstelling verkiezing PS Noord-Holland '
Lees ook