Gemeente Katwijk


* Kandidaten gezocht voor D.F.E. Meerburgprijs

---

Kandidaten gezocht voor D.F.E. Meerburgprijs

Katwijk, 25 september 2001

Het bestuur van de Stichting Herinneringsfonds zoekt kandidaten voor de D.F.E. Meerburgprijs, die in januari 2002 wordt uitgereikt. Deze jaarlijkse geldprijs wordt gebruikt om voor Katwijk belangrijke activiteiten te stimuleren.

Personen en instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten in Katwijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Uiterlijk 1 december 2001 moeten de aanvragen zijn ingediend bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die jaarlijks de prijs van duizenden guldens toekent. De doelstellingen van de stichting en de statuten kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders, telefoon (071) 406 24 86.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kandidaten gezocht voor D.F.E. Meerburgprijs in Katwijk '
Lees ook