Partij van de Arbeid

Nieuws >> Afdeling

De kandidaten voor het bestuur

voorpagina

24-03-2003

Onderstaand worden alle kandidaten voor het bestuur aan u voorgesteld. In het overzicht is aangegeven welke kandidaten worden voorgedragen. De leden kiezen op 27 maart uit al deze kandidaten een nieuw bestuur.

Kandidaat voorzitters (voorgedragen)

Judith Belinfante

Judith is voormalig lid van de Tweede Kamer en is bereid haar ervaring en vernieuwingskracht in te zetten voor de PvdA Amsterdam. Zij wil als voorzitter graag het gesprek aangaan met mensen en organisaties in de stad, met belangrijke themas als integratie en het samen wonen en werken in de stad. Op dit moment is Judith betrokken bij de Coalitie voor vrede (in Israel en Palestina).

Omar Ramadan

Whats hot: nieuwe PvdA, een integratiestandpunt, humor, briefings waarin fractieleden en wethouders aan de afdeling verslag doen van hun werk in de Stopera, hearings waarin ze van leden en deskundigen horen wat er leeft in de stad. Whats not: klieks & clans, roddel & achterklap, toen-was-alles-beter-praat. Ervaring: JS-voorzitter, partijbestuurslid en Tweede-Kamerkandidaat.

Kandidaat-voorzitters (niet voorgedragen)

Nick Bolte

Als Vereniging en afdelingen samen moeten wij de komende twee jaar voor opnieuw een bestuursperiode onze ambities voor Amsterdam formuleren. Dus het debat voeren hoe een financiële impuls te realiseren is die in 2010 het verschil kan maken in:


-de stedenbouwkundige en de sociale vernieuwing van Noord, West en Zuidoost.


-de ontwikkeling van onderwijs en cultuur.
Als Vereniging van Amsterdamse afdelingen moeten wij juist nu het ontstaan van een Islamitische Werkgemeenschap in de PvdA in Amsterdam stimuleren.

Het afdelingsbestuur Zuidoost beveelt de leden in Amsterdam deze kandidaat uit het midden van haar afdeling van harte aan.

Egbert Doest

Ik ben geboren op 17 januari 1952 in Paramaribo en sinds 1970 woonachting in Amsterdam Zuidoost. Hoogst genoten opleiding HBO: Bedrijfseconomie en Economisch juridisch. Lid van de PvdA sinds 1984. Functies binnen de partij in Zuidoost: Coördinator welzijn en onderwijs, bestuurslid en daarna voorzitter van de afdeling Amsterdam Zuidoost tot mei 2002. Mijn motivatie voor deelname aan het bestuur is, dat ik de vele onhebbelijkheden zoals: no go-erea, de vervreemding van wijk en stad en de anonimiteit van de dag, op de agenda wil. Ook de verdergaande integratie en participatie van Amsterdammers heeft mijn drive.

Joost de Ridder

Ik ben 34 jaar en woon sinds 1987 in Amsterdam. Ik werkte tot voor kort als global marketing manager bij Nike Philips. Na dit project te hebben opgezet besloot ik om iets anders te gaan doen en werk nu met anderen aan diverse ideeën. Ik zou mij graag, samen met een team gemotiveerde mensen, willen inzetten voor Amsterdam en de PvdA. Hierbij zie ik vooral een taak voor mij weggelegd om inspiratie en nieuwe ideeën tot stand te brengen. Denken en doen. Om die reden zou ik graag voorzitter van het bestuur willen worden.

Onno van der Vlerk

De PvdA Adam moet zich méér servicegericht opstellen richting afdelingen. Ledenwerving, diversiteit, nieuwe ledenopvang, kadervorming en ledenbehoud moeten worden gecoördineerd. Enthousiaste vrijwilligers dienen hun plek in de partij te vinden. Er moeten instrumenten en activiteiten worden ontwikkeld t.b.v. de afdelingen. Bestaande succesvolle initiatieven onderling uitwisselen. Als oud-voorzitter van de Pijp, huidig voorzitter van Oud Zuid heb ik bewezen over het enthousiasme en de kwaliteiten te bezitten om dit te verwezenlijken. Voorbeelden zijn: de nieuwe leden eettafel en de tevredenheidsmeter (permanente campagne).

Kandidaat secretaris

Delroy Blokland

Delroy is sinds september 2002 bestuurslid en zat met veel enthousiasme in het Amsterdamse campagneteam. Hij is projectleider bij het Ministerie van Economische Zaken en zit in diverse PvdA-werkgroepen die zich bezighouden met economie. Hij wil in het nieuwe bestuur werken aan een professionele organisatie en een open en actieve vereniging.

Kandidaat penningmeester

Remco Boas

37 jaar en Amsterdammer. Naast zijn opleiding en bestuurlijke ervaring, is hij 20 jaar ondernemer en wel directeur van een Internet- en een reïntegratiebedrijf. Hij is ervan overtuigd dat een actieve stimulatie van het cultureel ondernemerschap zaken als veiligheid en culturele integratie bevorderen. Daarvoor wil hij zich inzetten.

Kandidaat bestuursleden (voorgedragen)

Laurens Slot

De PvdA moet leuk, creatief en communicatief zijn, maar vooral ook doen waar ze voor staat. Daarvoor is een bestuur nodig dat kiest voor het opbouwen van een sterke organisatie, inschakeling van zo veel mogelijk leden én voor debat. Niks uit de weg gaan, maar wel verantwoording nemen. Ervaring: in de vakbeweging, op het Binnenhof, in de Stopera maar vooral in de stad en in de PvdA (nu als bestuurslid). Wil mensen weer binden aan de PvdA.

Steven Jongejan

Na een periode als vice- en waarnemend voorzitter wil hij graag een periode doorgaan. Zijn doelen: versterken van de partij in Amsterdam door meer samenwerking tussen de afdelingen, praktisch en inhoudelijk; met enthousiaste leden werken aan sterkere wortels overal in de stad; een duidelijk Amsterdams geluid in de landelijke politiek.

Tjandra Balai

Is geboren op 7 juni 1971 te Amsterdam. Woon samen in Amsterdam Centrum en werkt als AR manager bij een telecom bedrijf. Hobbies: o.a. reizen en tijd doorbrengen met goede vrienden. Ook een goed boek leest zij met plezier. Ze is lid geworden van de PVDA rond de verkiezingen van 15 mei. Vindt het heel belangrijk dat men in de politiek 'duidelijke taal' durft te spreken, echter wél met respect voor een ander.

Lies Paardekooper

Omdat zij gelooft in de sociaal-democratie, is zij actief bij de PvdA. Haar werkervaring als milieudeskundige bij de Verenigde Naties en haar huidige ervaring met werkgelegenheidsprojecten voor allochtonen in Amsterdam zet zij graag in voor de PvdA. In het bestuur wil zij zich me in openheid richten op de verbetering van de samenwerking tussen de stadsdeelbesturen.

Winne Meijering

Is in 1967 lid geworden van de PvdA. Was al snel actief in de FJG ( Federatie van Jongeren Groepen ) in Utrecht. Na een snelle carrière, o.a. voorzitter FJG, werd zij in 1971 lid van Provinciale Staten. Dit bleef ze tot 1982. In 1987 ging zij in Amsterdam wonen. De laatste jaren zeer betrokken bij de bewonersparticipatie en nu o.a. interimvoorzitter van wijkcentrum dOude Stadt. Heeft geen enkele ambitie om nog eens een carrière in de partij door te maken , maar wil wel graag helpen om de partij uit het regenteske slop te halen in de laatste jaren van haar maatschappelijk werkzame leven.

Kenneth Erselina

Is 37 jaar, woont sinds 1986 in A'dam en is directeur van een headhuntersbureau dat diversiteit in de top van organisaties nastreeft. Wil zich inzetten om de relatie tussen de PVDA en ondernemers te verstevigen en de PVDA een betere afspiegeling te laten zijn van onze samenleving.

Michiel van der voort

43, werkzaam als adjunct directeur van een exameninstituut voor ICTers. Onder andere verantwoordelijk voor marketing en innovatie. Na 15 mei lid geworden van de PvdA. Interessegebieden zijn onderwijs, ICT en media. Brede bestuurlijke ervaring, onder andere als oud-voorzitter van het COC Amsterdam en secretaris van Salto.

Simon Deurloo

32 jaar, Manager ICT , geboren en getogen Amsterdammer, 9 jaar bestuurslid van de bloeiende afdeling Delft (o.a. congresafgevaardigde, vice-voorzitter en secretaris). Les gegeven aan scholieren en migranten over politiek. Hij hoopt met evenveel plezier als in Delft, een bijdrage aan de afdeling Amsterdam te kunnen leveren.

Philip Mol

29 jaar oud en woont sinds 8 jaar in Amsterdam Noord. Binnenkort verhuist hij naar Westerpark. Twee jaar geleden lid geworden van het bestuur in de afdeling Amsterdam Noord, waar hij nu 2 jaar penningmeester is. Naast het organiseren van activiteiten voor de leden en kiezers in Noord, heeft hij actief deelgenomen aan het schrijven van het verkiezingsprogramma 2002-2006 voor Amsterdam Noord. Is werkzaam bij een groot organisatie-adviesbureau en met name actief op de beleidsgebieden Onderwijs, Jeugd, Welzijn en Sport/Cultuur. Hij hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de vernieuwingen in de partij met name de verbinding "centrale stad / stadsdelen" en de leden/kiezers in onze mooie stad Amsterdam.

Eugène Hol

Gezocht: middel om de verschillen binnen de maatschappij verder te verkleinen en het succes van de PvdA verder te vergroten. Biedt zich aan: Eugène Hol (34), ervaren manager, bezig met inhaalslag op politiek bestuurlijk gebied, voor een actieve, goed georganiseerde, betrokken afdeling met breed draagvlak in de maatschappij en de partij.

Rik Siere

Rik Siere (42) wil helpen het vertrouwen in de partij terug te winnen en het lidmaatschap aantrekkelijk te maken. De ideeën van alle nieuwe en oude leden zijn daarbij hard nodig. Ook om de PvdA weer een menselijk gezicht te geven. Met elkaar kunnen we onze gekozen vertegenwoordigers beter ondersteunen en inspireren. Geen woorden maar daden; meer rood op straat en in onze raden.

David van Ede

24 jaar en adviseur bij een bureau voor sociale vraagstukken. Heeft hiervoor vier jaar verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de JS, en heeft voor de Amsterdamse fractie gewerkt. In het bestuur wil hij zich inzetten voor de binding tussen PvdA en Amsterdammers.

Margreet van Dijk

43 jaar en woont sinds 1998 in Amsterdam. Directeur Human Resources bij Aon, adviseurs in risicomanagement en employee benefits, sinds 2002. Aangezien het hoofdkantoor in Rotterdam is, werkt zij voornamelijk daar. Geet leiding aan 30 professionals en is lid van de directie van Aon Nederland. Heeft geen politieke ervaring, is wel enige jaren lid van de PvdA. Zij vindt het belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar de belangen van de burgers van Amsterdam, zodat zij politiek (weer) zien en ervaren als 'te beïnvloeden'. Zij gelooft in het belang van een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten.

Ward Rennen

(24 jaar) Beroep: promovendus Media Studies, Universiteit van Amsterdam. PvdA-CV: lid sinds oktober 2002, vrijwilliger landelijk campagneteam en lokale campagne Maastricht 2002, lid (voormalige) Kenniscentrum Buitenland, Commissie Internationale Vraagstukken (o.l.v. Harry v.d. Berg), vrijwilliger campagne Amsterdam 2003. Na deze overweldigende verkiezingsuitslag moet de PvdA hard aan haar nieuwe koers van verjonging en meer openbaarheid blijven werken. Ward wil hier aan bijdragen door meer mensen, vooral jongeren bij de PvdA te betrekken. Daarnaast wil hij graag een organisatorische en inhoudelijke bijdrage leveren aan met name cultuurbeleid en volkshuisvesting.

Evelien Polter

Is sinds twee jaar bestuurslid en sinds een half jaar secretaris van het bestuur van de PvdA-afdeling Amsterdam. Zij is in de jaren daarvoor bestuurslid geweest van Oost/Watergraafsmeer. Heeft 2 kinderen en werkt bij het ROC van Amsterdam. Haar hart ligt bij het onderwijs en bij de PvdA als emancipatoire beweging.

Sanne van Osnabrugge

Is nu twee en een half jaar zeer actief bij de Partij van de Arbeid Amsterdam en een jaar bestuurslid. Heeft verschillende activiteiten georganiseerd om meer Amsterdamse jongeren en buitenstaanders bij de partij, de fractie en de gemeenteraadscampagne te betrekken. Wil hier erg graag mee doorgaan. Hij is van mening dat de PvdA Amsterdam alles op alles moet zetten om weer een open en toegankelijke partij te worden (diversiteit als inspiratiebron) en om weer door te dringen tot het sociale hart van de stad. Zijn inzet was en is om meer mensen te betrekken bij de PvdA.

Kandidaat-bestuursleden (niet voorgedragen)

Nissan Athaddad
Geen informatie ontvangen

Jasper Etten

Is 37 en woont in stadsdeel Bos en Lommer. Amsterdam is een cultureel diverse, en in mijn ogen dus zeer rijke stad! In het bestuur wil ik me vooral inzetten om de manier waarop de partij geworteld is, zowel in de samenleving als intern, aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd: helder, herkenbaar en realistisch.

Zohra el Gauche

Ik heb de studie Hogere Informatica voltooid aan de hogeschool van Amsterdam. Mijn politieke interesse is altijd groot geweest. Aangezien ik graag een bijdrage wil leveren aan onze samenleving was het voor mij, toen ik in contact kwam met PvdA, niet moeilijk om de grote stap van denken naar doen te maken.

Na bijna een jaar lid te zijn wil ik mij nu graag actief inzetten in de buurt waar ik woonachtig ben, maar ook hierbuiten zou ik mij graag politiek actief willen stellen. Ik heb verschillende bijeenkomsten bijgewoond die onder andere het probleem van de integratie aankaarten binnen het stadsdeel. Zelf ben ik van Marokkaanse afkomst, waardoor ik denk veel aan bij te kunnen dragen. Mijn motivatie is het feit dat PvdA zich de integratie in onze leefomgeving sterk aantrekt; iets dat ook mijn belangstelling heeft. Gelukkig delen veel mensen deze mening! Daarom ook van mijn kant de motivatie en bereidheid om mijn energie in de strijd te gooien en te helpen daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Zo hoop ik samen met medelandgenoten een leefbaar multiculturele milieu te creëren. PvdA Zeeburg verdient meer power en goede ideeën. Laten wij alle krachten bundelen om er echt iets van te maken.

Wouter Knop

Ik ben 26 jaar en lid sinds 1997. Ik was tot vorig jaar secretaris van de PvdA Bos en Lommer, nu woonachtig in de Bijlmer. Ik wil mij inzetten voor een levendige afdeling Amsterdam die inhoudelijk prioriteit legt bij stadsbrede themas zoals stedelijke vernieuwing, integratie, onderwijs en werk en bovenal constructief met afdelingen en leden om wil gaan.

Ricky Liefting

Is actief geweest als vrijwilliger in verschillende verkiezingscampagnes. Ik ben 5 jaar lid van de PvdA. Ik ben een KLM stewardess met grote multiculturele interesse en vakbondservaring. Ik ben politicoloog en afgestudeerd op armoedebestrijding. Van nature ben ik een teamspeler. Om je doel te bereiken moet je samenwerken en open communiceren. Als je talent bundelt is één en één drie. Motivatie: ik wil mijn energie, kennis en creativiteit graag inzetten voor een sterk en betrokken bestuur. Aandacht voor alle PvdA leden, afdelingen met elkaar verbinden, meer (allochtone) vrouwen in de politiek. Amsterdam promoten.

Fissahatsion Menghistu

Ik ben 55 jaar, geboren in Eritrea/Ethiopië en ik woon al geruime tijd in Nederland. De reden waarom ik bestuurslid wil worden is om mee te kunnen denken over verbeteringen van leefomstandigheden van de Amsterdamse samenleving. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in de sociaal- democratische en allochtonen politiek in- en buiten Europa en Nederland. Ook ontwikkelingssamenwerking, integratiebeleid en multiculturele gemeenschappen heb ik ervaring. Mij stelling is om de samenleving met loyaliteit, waardigheid en wijsheid service te bieden. Mijn ervaring, kennis en ideeën wil ik graag delen met het bestuur.

Roel Scholten

Ik (28 jaar) wil als bestuurslid van de partij van de Arbeid het debat in de politiek levend houden en ervoor zorgen dat de PvdA een continue campagne houdt (dus niet eens in de 4 jaar de straat op, maar gedurende de gehele periode!). Inhoudelijk wil ik werken aan een goede infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.Ik heb geen actief verleden binnen de PvdA. Wel heb ik ruimschoots bestuurlijke, organisatorische en politieke ervaring opgedaan in besturen en studenten kiespartijen tijdens mijn studententijd in Twente.

Theo Stiphout

Amsterdam is aan het verloederen en Amsterdam zal Amsterdam niet meer zijn als men niets doet aan het toelatingsbeleid voor allochtonen. Daarnaast dient er meer aandacht te worden besteed aan opknapbeurten van monumentale panden. Ik ben 56 jaar en werkzaam bij de Pen O afdeling van het CCB. Ik wil me in mijn vrije tijd volledig gaan inzetten voor de Partij van de Arbeid.

Virginia Sussenbach

Ik ben aan de UvA afgestudeerd als sociaal-cultureel theologe en hoop dit jaar te promoveren op de vijf grote godsdiensten. Ik ben begin jaren zeventig lid geweest van het partijbestuur gewest Arnhem en eind tachtiger jaren van stadsdeel Z.O. Enkele jaren geleden heb ik een stichting opgericht voor sociale en humanitaire doeleinden.

Mirjam Trabsini

Ik ben Marokkaanse. Ik heb altijd in Amsterdam gewoond maar ben daarentegen in veel landen geweest, waaronder Marokko, Spanje, Malta en Indonesië. Ik ben tevens werkzaam geweest in de meest uiteenlopende branches zoals de gemeente, de mode-branche en het onderwijs. Ik heb de studie Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond en heb ook Communicatie en Cultureel en Maatschappelijk Werk gevolgd. Ik ben van mening dat mijn brede scala aan ervaringen een positieve bijdrage kan leveren aan de partij.

Robert Verhoeven

Ik ben Robert Frits Verhoeven, Vrij beeldend kunstenaar/cineast, 52 jaar. In 1998 maakte en vertoonde ik de documentaire Sterk Asociaal. Daarin alle onderwerpen die het afgelopen jaar explosief op de voorgrond traden. Wat mij stuurt en beweegt is de notie dat mensen hun diepste belangstellingen dienen te vinden,volgen,leven,realiseren. Een samenleving dient vanuit dit besef haar voorwaarden te scheppen. Nagenoeg alle problemen zijn direct te relateren aan de onvervulde mens en dat is doorgaans de opgevulde mens die leeft in intense onvrede met zichzelf en de omgeving.

Steven Jongejan

Deel: ' Kandidaten nieuw bestuur PvdA Amsterdam '
Lees ook