Nieuwsbrief van de Vrije Indische Partij

Utrecht, 30 november 2002.

Nieuwsbrief van de Vrije Indische Partij (V.I.P.)

Geachte dames en heren,

Het Bestuur van de Vrije Indische Partij, heeft na de verkiezingsnederlaag van mei 2002, haar beoogde doel om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen onverdroten voortgezet.

Nog ver voor de val van het kabinet Balkenende heeft het bestuur van Leefbaar Nederland de Vrije Indische Partij benaderd om met haar in een samenwerkingsvorm de Indische items in de Tweede Kamer voor te leggen. Haar fractievoorzitter de heer F. Teeven heeft spontaan hierop gereageerd en heeft het bestuur van de Vrije Indische Partij toegezegd, om alle vragen die de Indische gemeenschap aangaan, zonodig in de Tweede Kamer te behandelen.

Na de val van het kabinet Balkenende in oktober 2002, is besloten dat er op 22 januari 2003 wederom Tweede Kamer Verkiezingen zullen plaats vinden. Dat impliceert, dat wij binnen 7 maanden tijd voor de tweede keer de verkiezingen in -aan. Helaas kunnen wij het boven staande met realiseren, omdat wij niet genoeg financiële middelen hebben om de verkiezingen te bekostigen. De realiteit is een voldongen feit en voor het bestuur van de Vrije Indische Partij een netelig vraagstuk. Echter het bestuur van Leefbaar Nederland heeft ons te kennen gegeven, dat zij met ons dat dilemma willen oplossen. Door het bestuur van Leefbaar Nederland is voorgesteld om een aantal V.I.P.-kandidaten op haar verkiezingslijst te plaatsen, waardoor de Vrije Indische Partij toch nog in de gelegenheid wordt gesteld om met de Tweede Kamer verkiezingen van 22 januari 2003 mee te kunnen doen. Het bestuur van de Vrije Indische Partij heeft daarna alle voor- en nadelen onder de loep genomen en is tot de slotsom gekomen op het voorstel van Leefbaar Nederland in te gaan. Immers deze unieke samenwerking zal ons geen windeieren leggen.
Inherent aan dat feit, roept het bestuur van de V. alle mensen uit de Indische gemeenschap op, om op 22 januari 2003 op Leefbaar Nederland te stemmen. Voor alle duidelijkheid, op de verkiezingslijst van Leefbaar Nederland zullen V.- kandidaten voorkomen. Achter de naam van deze kandidaten zal tussen haakjes V.I.P. komen te staan.
Om de kans van slagen binnen het verkiezingsstelsel in ons voordeel te vergroten, verzoekt het bestuur van de V.I.P. ;

OM UW STEM ALLEEN TE GEVENAAN ONZE LIJSTTREKKER

op nummer 3 - ROB KOOP - op nummer 3

OP DE LIJST VAN LEEFBAAR NEDERLAND.

Tenslotte; De Vrije Indische Partij is DE politieke partij die de belangen behartigt van alle mensen met een heden en een toekomst hier in Nederland.
Met uw stem kunt u er voor zorgen, dat de Indische stem en de multiculturele stem, UW stem daadwerkelijk in de toekomst in de Tweede Kamer zal worden gehoord.

Namens het bestuur

Drs. E.R. Blaauw, voorzitter

Deel: ' Kandidaten Vrije Indische Partij op lijst Leefbaar Nederland '


Lees ook