Gemeente Utrecht

Kandidatenlijst "Een gratis computer voor iedereen" ongeldig verklaard

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Utrecht heeft de kandidatenlijst van de groepering "Een gratis computer voor iedereen" ongeldig verklaard. Er zijn namelijk slechts 12 ondersteuningsverklaringen overgelegd. De kieswet bepaalt dat tenminste 30 verklaringen moeten worden ingediend.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich richten tot bureau Verkiezingen gemeente Utrecht, Willem Stoker 030-286 20 04.

Utrecht, 30 januari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kandidatenlijst 'Een gratis computer voor iedereen' ongeldig verklaa.. '
Lees ook