BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Europese Vlag Europa De Europese Commissie es da de el en fr it nl pt fi sv

Europa-chats

Kansen creëren voor iedereen - via een nieuwe handelsronde

Pascal Lamy (Trade) Pascal Lamy (Handel)

Er staat veel op het spel voor het multilaterale handelsstelsel dit jaar. Ons doel is een nieuwe ronde van WTO-handelsbesprekingen te starten op de volgende ministerconferentie van de WTO in Dawhah (Qatar) in november. Dat wordt geen gemakkelijke opgave. Maar het is harder nodig dan ooit tevoren, willen wij de uitdagingen van de globalisering kunnen aannemen, met name de noodzaak om ontwikkelingslanden meer te laten profiteren van de voordelen van liberalisering.

Blijft een nieuwe ronde van handelsbesprekingen uit, dan loopt het op regels gebaseerde wereldhandelsstelsel gevaar, en bestaat het risico dat het uiteenvalt in een allegaartje van regionale afspraken van elkaar beconcurrerende handelsblokken. Dat zou betekenen dat iedereen er op achteruit gaat - al kunnen de grotere landen, zoals altijd, beter voor hun eigen belangen opkomen. Voor de armste, zwakste landen zou het een zware slag zijn.

Hoe moeten wij verder om een nieuwe handelsronde te starten die werkelijk in dienst zal staan van de belangen van alle 142 leden van de WTO? Hoe moet de agenda van die handelsronde er uitzien? Wat zijn de voornaamste punten van zorg in de Europese Unie? Of in uw deel van de wereld?

Doe mee aan de online-chat met Commissielid Pascal Lamy (Handel) en laat úw denkbeelden horen en stel vragen over deze belangrijke kwesties.

Tijdstip: 18.00-20.00 uur (CET). Datum: 16 oktober 2001. Talen: de chat vindt plaats in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Vragen kunnen in een van die talen worden gesteld en kunnen van tevoren worden gezonden naar : chat-Lamy@cec.eu.int. De vragen moeten zo kort mogelijk zijn en mogen niet meer dan 256 lettertekens tellen.

Voor verdere praktische informatie over hoe aan dit debat kan worden deelgenomen, zie onze pagina" Deelnemen aan de chat".

Deel: ' Kansen creëren EU via nieuwe handelsronde '
Lees ook