NVM BOG

KANTOREN, WINKELS EN BEDRIJFSRUIMTEN DUURDER

KANTOREN, WINKELS EN BEDRIJFSRUIMTEN IN EERSTE HELFT 1999 OPNIEUW

DUURDER

Het aantal verkochte en verhuurde kantoren is in de eerste helft van 1999 met respectievelijk 12 en 16 procent gestegen. De gemiddelde markthuur steeg van 258 naar 270 gulden per m2 BVO. Hoogwaardige kantoorpanden zijn te schaars, waardoor het totale aanbod is gedaald. Winkels werden opnieuw groter en duurder. De gemiddelde markthuur bedraagt nu 309 gulden per m2 BVO. Vrijkomende winkelruimte wordt in toenemende mate ingenomen door het groeiende aantal winkelketens: filiaalbedrijven bepalen het straatbeeld. Ook in de bedrijfsruimtemarkt leidt de economische groei en behoefte aan kwaliteit tot verhuizingen naar grotere locaties en huurstijgingen. Dit bleek vandaag uit de gegevens over de eerste helft 1999 van de vakgroep NVM Bedrijfs Onroerend Goed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM.

Door de groei van de zakelijke dienstverlening steeg het aantal verkochte kantoorpanden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar in de eerste helft van 1999 met 12 procent van 501.600 naar 565.000 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO). Het aantal huurtransacties nam met 16 procent toe van 865 naar 1010. Het totale aanbod van kantoorruimte daalde van 3,3 naar 3,1 miljoen m2 BVO, omdat bij gebrek aan alternatieven verouderde en ongunstig gelegen kantoorruimten moeten worden gekozen. Hoogwaardige kantoorpanden zijn te schaars. Door deze aanhoudende schaarste stegen de huren opnieuw. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de gemiddelde markthuur in de eerste helft van 1999 van 258 naar 270 gulden per m2 BVO. De hoogste huurprijs werd gevraagd in de regio Amsterdam (gemiddeld 343 gulden per m2 BVO), met tophuren tot 800 gulden in Amsterdam-Zuid en Schiphol. Ook de regio.s Utrecht en Den Haag kenden het afgelopen halfjaar een krappe kantorenmarkt. De huurprijs steeg in deze regio's naar 290 gulden. In Den Haag kan het aantal te ontwikkelen vierkante meters de komende jaren leiden tot overaanbod.
De looptijd bedroeg in het afgelopen halfjaar 282 dagen tegenover 279 dagen in dezelfde periode in 1998. De gemiddelde omvang van het verhuurde kantoorpand steeg met vijf procent van 417 naar 441 m2 BVO. Bij verhuizingen wordt de behoefte aan meer ruimte per werknemer in daden omgezet.
Het aantal bedrijven dat kantoorlocaties zoekt in de binnenstad neemt af. Ondernemers zoeken met name panden op A-locaties, het liefst langs snelwegen en met een goede openbaar vervoerverbinding. Een gunstige parkeervoorziening blijft vestigingseis nummer 1.

In de winkelmarkt stonden het afgelopen halfjaar de huren onder druk als gevolg van de sterkere economische groei en de toenemende koopbereidheid van de consument. In vergelijking met dezelfde periode in 1998 steeg de markthuur in de eerste helft van 1999 met vijf procent van 292 naar 309 gulden per m2 BVO. Deze prijsstijging liep parallel aan de gestegen omzet in de detailhandel van bijna 5 procent.
De looptijd van een huurpand nam in dezelfde periode af van 245 naar 241 dagen. Het aanbod op goede locaties is schaars. De trend van schaalvergroting/commerciële samenwerking zet door: het ruimtegebruik per winkel nam opnieuw toe. In vergelijking met dezelfde periode in 1998 steeg de gemiddelde omvang van een verhuurd winkelpand in de eerste zes maanden van dit jaar met vijf procent van 187 naar 196 m2 BVO. Schaalvergroting vindt voornamelijk plaats op perifere locaties. Filiaalbedrijven en de bij een commercieel samenwerkingsverband aangesloten winkels bepalen in toenemende mate het straatbeeld.

Het aantal verhuur- en verkooptransacties van bedrijfsruimten door NVM-leden is in de eerste helft van 1999 met negen procent toegenomen van 1365 naar 1483. De marktopname van bedrijfsruimten bedroeg in het afgelopen halfjaar 982.800 m2 BVO.
De aanhoudende economische groei en de inzet van meer medewerkers leidden in de eerste helft van 1999 bij veel bedrijven tot een te krappe huisvesting en daarmee tot de verhuizing naar een grotere locatie. Hierdoor daalde het totale aanbod van bedrijfsruimte. Samen met de aanhoudend grote behoefte aan kwaliteit leidde deze schaarste in vergelijking met dezelfde periode in 1998 de afgelopen zes maanden tot een huurstijging van 114 naar 127 gulden per m2 BVO. Hierdoor neemt de tweedeling in de markt toe. Oudere bedrijfsruimten blijven zowel in courantheid als markthuur achter bij hoogwaardige bedrijfsruimten.

===========================================

Deel: ' Kantoren, winkels en bedrijfsruimten duurder '
Lees ook