Gemeente Leeuwarden


Kantorennota 2001-2006

Dit jaar zal de voorraad kantoren, uitgedrukt in vierkante meters, met 45.000 vierkante meter toenemen. Denk aan grote kantoren als die van het CJIB tegenover het FEC en aan de Achmeatoren aan de Sophialaan. In de dinsdag door b. en w. vastgestelde Kantorennota Leeuwarden 2001-2006 wordt beschreven hoe aan de vraag naar kantoorruimte in de komende jaren kan worden voldaan. DTZ Zadelhoff Research uit Utrecht heeft in opdracht van het gemeentebestuur Leeuwarden kantorenstad in kaart gebracht. In het rapport Kantorenstad Leeuwarden in Perspectief beschrijven zij de kantorenzone van het gebied bij het FEC tot het einde van de Oostergoweg. Daar komt een kantoortoren van 60 meter hoog, een fraaie afsluiting. Dit gebied vormt de "kantorenhaak" waarin nader gespecificeerd de concentratiegebieden zich bevinden rondom het FEC en het spoorstation. De kantorennota spoort geheel met het provinciaal beleid dat onlangs werd gepresenteerd en waarin Leeuwarden tot de kantorenstad van Friesland wordt aangewezen.

Vergadering: 25 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Kantorennota 2001-2006 gemeente Leeuwarden '
Lees ook