P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 8 oktober 1999. Gratis sporen: eerst lopen dan spurten

Federaal minster van Begroting Vande Lanotte wil volgend jaar 65- plussers en alle ambtenaren gratis met de trein laten reizen. Op het eerste gezicht een lovenswaardig initiatief ware het niet dat een aantal basisvoorwaarden moeten vervuld worden vooraleer zo'n maatregel eventueel ook effectief kan toegepast worden. Vooreerst moet immers een kader geschapen worden waarbinnen deze maatregel kan gedijen. Uitbreiding van het openbaar vervoer in de vorm van een beter aanbod en
- na aankoop van nieuw en modern materiaal - kwalitatief hoogstaander openbaar vervoer is daar een voorwaarde voor. Investeren in een betere infrastructuur is dus een eerste stap. Hoe worden anders de extra reizigers die deze maatregel zal uitlokken opgevangen?

Agalev is met andere woorden van mening dat er eerst gelopen moet worden vooraleer er gespurt kan worden. Daarom gelooft Agalev in initiatieven als het stopzetten van de traditionele verhogingen van de treintarieven rond 1 februari, goedkopere halveprijskaarten, doorgeefabonnementen en prijsverlagingen voor de trouwe abonnees en voor groepen. De dalende trend in het gebruik van de trein in het woon- werkverkeer moet omgebogen worden door gedegen maatregelen om de huidige gebruikers te motiveren te blijven sporen en om geleidelijk nieuwe gebruikers aan te trekken.
Doelgroepenbeleid moet een onderdeel zijn van het globale mobiliteitsproject. Agalev hoopt dat in de huidige begrotingsbesprekingen ook deze globale mobiliteitsaanpak kan opgenomen worden.

Jos GEYSELS,
politiek secretaris


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Kanttekeningen Agalev plan gratis treinreizen 65-plussers '
Lees ook