Gemeente Maassluis

24-7-2001

Bomen Vogelbuurt Maassluis binnenkort gekapt

Na de zomervakantie zal gestart worden met de bodemsanering in een deel van de Vogelbuurt in Maassluis. Het gaat om dat deel van de wijk dat valt binnen het saneringsgebied Noord-Nieuwlandsepolder-Zuid. Voordat daadwerkelijk gestart kan worden met de sanering van de bodem, moet de bomen en struiken worden gerooid. Dat geldt zowel voor het groen in particuliere tuinen als ook voor het groen in het openbaar gebied. De kapvergunning voor deze rooiwerkzaamheden is reeds verleend.

De wijze waarop het openbaar groen wordt gesaneerd is afhankelijk van de contactmogelijkheden met de verontreinigde grond. Op de speelplaatsen wordt bijvoorbeeld, net als in de particuliere tuinen, een schone leeflaag van 1 meter dik aangebracht. In een groenstrook met struiken is de kans om in aanraking te komen met de grond veel minder groot. Daar wordt dan ook een leeflaag met een dikte van slechts een halve meter aangebracht. Wel zullen ook in deze groenstroken de bomen en struiken verwijderd moeten worden om de sanering mogelijk te maken.
Er zijn slechts enkele uitzonderingen gemaakt. Voor een aantal sfeerbepalende bomen is , op kosten van de gemeente Maassluis, een reddingsplan opgesteld. Deze bomen worden voorzien van een laag Nidaplast. Dit is een soort kunststof die de opname van zuurstof door de wortels moet garanderen, ook na ophoging van de grond om de boom heen. Deze methode is reeds toegepast bij een aantal bomen in het parkje tussen het stadhuis en de Logger. Ook verschillende bomen in het Lepelaarplantsoen en in de groenstrook voor de woningen aan de Uiverlaan 22 t/m 60 zullen op deze manier worden gespaard. Nadat de sanering van de bodem is afgerond, zal het gehele gebied in opdracht van de gemeente Maassluis opnieuw worden herstraat en ingericht. Uiteraard zullen er dan ook nieuwe bomen en struiken worden aangeplant.

Deel: ' Kappen bomen Vogelbuurt start binnenkort '
Lees ook