Gemeente Roermond

Kappen populieren en wilgen in Maasnielderbeekzone

Vorige week (week 12) is de gemeente Roermond gestart met het kappen van een groot aantal populieren en wilgen in de Maasnielderbeekzone. Het kappen van deze bomen is noodzakelijk aangezien zij gevaar opleveren vanwege instabiliteit, afbrekende takken en opgedrukte verhardingen. Het is vanuit ecologisch oogpunt gewenst dat deze bomen worden verwijderd omdat ze het ecologisch evenwicht verstoren. Een groot aantal wilgen kunnen worden behouden door ze te knotten. Naar verwachting zullen de geknotte wilgen opnieuw uitlopen en hebben dan weer een goede levensverwachting.

De komende drie á vier weken worden in de Maasnielderbeekzone, tussen de Kerkeveldlaan en de Koninginnelaan, ongeveer 75 bomen gekapt. In de loop van dit jaar worden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de terreingesteldheid, tussen de Koninginnelaan en de Mozartstraat nog ongeveer 70 bomen gekapt.

Diverse bomen staan op zeer slecht toegankelijke locaties. Daarom moeten ze, nadat ze gekapt zijn, met behulp van een lier over de vijver worden getrokken, waar ze dan op de oever kunnen worden gezaagd. Ook moeten enkele bomen vanaf de top worden afgezaagd. Hiervoor dienen de medewerkers van het groenbedrijf ongeveer 15 á 20 meter hoog in de bomen te klimmen. De reden voor deze manier van kappen ligt in het feit dat schade aan omliggende bebouwingen wordt voorkomen.

In de nabije toekomst zal de Maasnielderbeekzone worden heringericht, waarna ter compensatie van de nu te kappen bomen ongeveer 180 bomen in dit gebied worden herplant.

Deel: ' Kappen populieren en wilgen in Maasnielderbeekzone Roermond '
Lees ook