Gemeente Enschede

KAPVERGUNNING VAN HEEKPLEIN

De gemeente Enschede heeft een kapvergunning ingediend voor het verwijderen van ± 200 bomen. Het betreft bomen die gelegen zijn langs de Boulevard 1945 vanaf het kruispunt met de Haaksbergerstraat tot en met het kruispunt met de Oldenzaalsestraat. Ongeveer 70 bomen zijn herplantbaar. Voor de te verplanten bomen worden voor zover mogelijk in de nabijheid een geschikte locatie gezocht. Wanneer deze locaties niet of niet tijdig beschikbaar zijn zullen de bomen aan anderen worden aangeboden of in depot worden bewaard en later uitgeplant.

In het stedebouwkundig plan zal de Boulevard zijn huidige verkeersfunctie verliezen en zal het brede profiel voor een groot gedeelte worden bebouwd met zeflstandige eenheden of uitbreiding van de aanwezige bebouwing (winkels, woningen en een ondergrondse parkeervoorziening). Het overgrote deel van de aanwezige bomen zal ten directe gevolge van de bouw moeten verdwijnen. Reeds een jaar geleden is door boomdeskundigen van de Bouw- en Milieudienst de verplantbaarheid van de bomen beoordeeld. Hierbij is gelet op: vitaliteit van de bouw, beschadigingen aan de stam, bewortelingstoestand en aanwezigheid van kabels en leidingen. Uit dit onderzoek bleek dat de bovengenoemde aantallen te verplaatsen bomen haalbaar lijkt.

De eerste fase van de bouwplannen van het Van Heekplein, het bouwen van de ondergrondse parkeergarage, zal rond de jaarwisseling aanvangen. Derhalve dienen de bomen dus voor 1 januari 2000 te zijn verplant of gekapt.

Deel: ' Kapvergunning Van Heekplein Enschede '
Lees ook