Gemeente Eindhoven

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande boom kapvergunning is verleend:

Stadsdeel Woensel-Noord

* 2 bomen op het schoolterrein aan de Maasstraat 105 i.v.m. een uitbreiding van het schoolgebouw en de herinrichting van het schoolterrein.
Verzenddatum vergunning 24 augustus 2001

Stadsdeel Woensel-Zuid

* 12 bomen aan de Generaal Van der Duynlaan 8a i.v.m. uitbreiding parkeergelegenheid.
Verzenddatum vergunning 13 augustus 2001.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kapvergunningen gemeente Eindhoven '
Lees ook