Gemeente Eindhoven

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
Stadsdeel Stratum
2 bomen op het terrein van kinderdagverblijf De Draaimolen aan de Lidwinastraat 2: de bomen zullen gerooid worden in verband met te realiseren bebouwing en het betreft bomen die tekenen van slechte vitaliteit vertonen en te groot zijn in verhouding tot de tuin. Verzenddatum vergunning 30 augustus 2001.

Stadsdeel Woensel-Noord
22 bomen, waarvan er 9 verplant zullen worden, in het winkelcentrum De Tempel i.v.m. te realiseren bebouwing (uitbreiding van het winkelcentrum De Tempel).
Verzenddatum vergunning 7 september 2001.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kapvergunningen gemeente Eindhoven '
Lees ook