Gemeente Hoogeveen

Kapvergunning

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verleend aan de Rabobank Hoogeveen voor een eik bij het pand Jakob Elemastraat 4.

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kapvergunningen gemeente Hoogeveen '
Lees ook