Gemeente Hoogeveen

Kapvergunningen Castor, Zuiderkruis, Zenithlaan en De Kroon

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* De Familie Krommedijk, Castor 23, Hoogeveen voor een es;
* K. Osman, Zuiderkruis 39, Hoogeveen, voor een populier;
* Woonconcept te Meppel in verband met renovaties voor de bomen op de percelen De Kroon 23, voor een prunus; De Kroon 202, voor een iep; Zenithlaan 232, voor een iep; De Kroon 180, voor een berk; De Kroon 146, voor een prunus; De Kroon 142, voor een berk en pruim; De Kroon 160, voor een kers;

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Deel: ' Kapvergunningen gemeente Hoogeveen '
Lees ook