Gemeente Voorschoten


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:


* 12 januari 1999 voor het rooien van 2 berken, staande in de voortuin van het pand Marnixstraat 8 te Voorschoten; hier wordt een herplantplicht opgelegd voor een nieuwe boom.
* 12 januari 1999 voor het rooien van 1 conifeer staande in de voortuin van het pand Van Helsdingenlaan 7 te Voorschoten; hier wordt een herplantplicht opgelegd voor een nieuwe boom.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

_________________________________________________________________

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Kapvergunningen gemeente Voorschoten '
Lees ook