Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

27-02-2003
Kapvergunningen
Volendam: 5 maart 2003, Edam: 10 maart 2003

KAPVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het verlenen van een vergunning voor het kappen of kandelaren van:

Het kandelaren van een zilveresdoorn < Acer saccharinum > (gemeenteboom) i.v.m. schaduwoverlast in de achtertuin van perceel Willem Wouterstraat 2, 1132 XR Volendam, in het snoeiseizoen 2003/2004;

Kappen van 2 iepen- 7 essen- 1 esdoorn en 2 lijsterbessen op het voormalig perceel van het gezinsvervangend tehuis "In de Meer" Volendam i.v.m. nieuwbouwplannen van de Woningbouwvereniging "De Vooruitgang". Met een herplantplicht voor de aanplant van een 12 tal bomen naar keuze in de minimale maat Ø 12-14 in het aankomend plantseizoen 2003/2004;

Kappen van een Larix decidua i.v.m. schaduwoverlast in de voortuin van perceel Coen de Koninglaan 21,1135 CM Edam. Met een herplantplicht voor de aanplant van een passende boom naar keuze in het aankomend plantseizoen 2003/2004 ;

Kappen van een Pinus nigra i.v.m. schaduw/naaldenoverlast in de voortuin van perceel Claes Boesserstraat 31, 1135 HS Edam. Met een herplantplicht voor de aanplant van een passende boom naar keuze in het aankomend plantseizoen 2003/2004;

Kappen van een Betula nigra (berk) i.v.m. schaduwoverlast en te dichte standplaats t.o.v. de woning in de voortuin van het Zorgcentrum de "Meermin" Dijkgraafposchlaan 1 Edam, zonder hieraan een herplantplicht te verbinden;

Kappen van een Cedrus libani 'Glauca' (ceder) i.v.m. schaduwoverlast in de achtertuin van perceel Julianaweg 66, 1131 DC Volendam, zonder hieraan een herplantplicht te verbinden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen 6 weken tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, Postbus 180, 1139 AD Volendam
Volendam, 5 maart 2003
Edam, 10 maart 2003

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
De secretaris, de burgemeester,

Deel: ' Kapvergunningen in Edam '
Lees ook