Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30
Aanmaakdatum: 4 februari 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Vrijdag 12 februari: uitreiking driejaarlijkse prijs

KARDINAAL-WILLEBRANDSPRIJS VOOR BESTE DOCTORAALSCRIPTIE OP HET TERREIN VAN OOSTERS CHRISTENDOM

Vrijdag 12 februari wordt voor de tweede maal de Kardinaal-Willebrandsprijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van fl. 1500,- en wordt door Kardinaal Willebrands zelf overhandigd.

De uitreiking geschiedt tijdens de Jaardag 1999 van het Instituut voor Oosters Christendom aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De plechtigheid heeft plaats na afloop van een lezing met dia's van prof. dr. S. de Blaauw, getiteld 'Rome en Constantinopel: het altaar als monument'. Deze lezing begint om 16.00 uur in collegezaal 3 van het Spinozagebouw, Montessorilaan 3 te Nijmegen.

Van de tien inzendingen werden er door de jury vijf geselecteerd. Die scripties zullen tijdens de uitreiking nader gepresenteerd worden door de voorzitter van de jury prof. dr. Luc Van Rompay. Het gaat om de volgende personen: Clara ten Hacken en Puck de Wit (beiden UvA), Leo van Leijsen (KUN), Dagmar Divjak en Mathai Kadavil (beiden KU Leuven).

Kardinaal-Willebrandsprijs

De Kardinaal-Willebrandsprijs is een initiatief van het Nijmeegs Instituut voor Oosters Christendom. Dit instituut verricht onderzoek naar de geschiedenis en de actualiteit van de kerken in het Oosten. Tevens worden onderwijsprogramma's en cursussen verzorgd aan universiteit, bij HOVO en voor kaderopleidingen en vinden er theologische uitwisselingsprogramma's plaats met instellingen in Oost-Europa en het Midden-Oosten.

De scriptieprijs is bedoeld voor de beste doctoraalscriptie over een onderwerp dat past in de studie van het Christendom in Oost-Europa en in het Midden-Oosten. Studenten uit verschillende disciplines en van alle universiteiten in Nederland en België kunnen in aanmerking komen voor deze prijs. De jury bestaat uit prof. dr. L. Van Rompay,prof. dr. A. Davids en Dom Antoine Lambrechts. Secretaris van de jury is dr. H. Teule van het Instituut voor Oosters Christendom.

Johannes Kardinaal Willebrands

Johannes Kardinaal Willebrands (1909) werd in 1960 benoemd tot secretaris en in 1969 tot voorzitter van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid van de christenen te Rome. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) speelde hij een belangrijke rol bij het opstellen van de conciliaire decreten over het oecumenisme, de godsdienstvrijheid en de verhouding van de kerk tot de niet-christelijke godsdiensten. Kardinaal Willebrands verrichtte pionierswerk door het zoeken van toenadering tot ander christelijke kerken. Hij zette zich sterk in voor de ontdooiing van de bevroren relatie met de Oosters-orthodoxe kerken. Van 1975 tot en met 1983 was hij aartsbisschop van Utrecht. Eind 1989 ging hij in Rome met emeritaat.

Deel: ' Kardinaal-Willebrandsprijs voor beste doctoraalscriptie '
Lees ook