Karen Armstrong - Compassion: Nice Idea or Urgent Global Imperative?


Radboud Lecture

NIJMEGEN, 20130911 -- In alle religieuze tradities, hoe verschillend ook, is het principe van compassie, mededogen, aanwezig. Het roept de mens op om anderen altijd zo te behandelen, als hij zelf behandeld wil worden. Maar is deze ‘gulden regel’ meer dan een tegelwijsheid? Kan mededogen de destructieve tegenstellingen in de wereld overbruggen? De Britse godsdienstwetenschapper Karen Armstrong spreekt de Radboud Lecture 2013 uit.

Donderdag 31 oktober 2013 | 20.00-22.00 uur | Collegezalencomplex, RU Nijmegen, Mercatorpad 1Karen Armstrong heeft wereldwijd faam verworven met haar boeken over de grote wereldgodsdiensten. In 2009 nam zij het initiatief voor een Charter for Compassion, waarin de gemeenschappelijke ethische prioriteiten van de wereldgodsdiensten worden samengevat (https://charterforcompassion.org).

 De voertaal is Engels.

Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

Meer informatie en inschrijven op  www.ru.nl/sp/armstrong

Dit is een programma van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Deel: ' Karen Armstrong - Compassion Nice Idea or Urgent Global Imperative? '
Lees ook