Ingezonden persbericht


(PERSMEDEDELING)

Nieuw initiatief op Kasteel Heeswijk

KASTEELLEZINGEN

Donderdag 4 oktober historicus dr. G.C.M. van Dijck, Jeroen Bosch in zijn tijd Donderdag 8 november prof. Dr. A.M. Koldewey, Jeroen Bosch als schilder Locatie: Kasteel Heeswijk, Wapenzaal Aanvang 20.00 uur
Entreeprijs fl. 40,-- per persoon Inlichtingen en reserveringen:Commissie Cultuur, D. Rakhorst, 0413 293329

Voor veel mensen in Heeswijk e.o. zijn de concerten op Kasteel Heeswijk, georganiseerd door de Stichting Kasteelconcerten Heeswijk, een begrip geworden. De concerten mogen zich verheugen in een grote kring van belangstellenden.

De onlangs opgerichte Commissie Cultuur van de Stichting Kasteel Heeswijk wil de betekenis van het Kasteel als cultureel centrum nog verder uitbreiden o.m. door het organiseren van culturele avonden waarop (historische) personen of gebeurtenissen op een heel eigen wijze voor het voetlicht worden gebracht. Dit najaar wordt hiermee een begin gemaakt door het organiseren van een tweetal lezingen in het kader van het Jeroen Bosch jaar.

Voor de eerste avond op 4 oktober is als spreker uitgenodigd de historicus Dr. G.C.M. van Dijck. Als kenner van de 15e en 16e eeuw zal hij Jeroen Bosch in zijn tijd plaatsen. Tevens zal op die avond Arthur Pirenne als pantomimespeler, of misschien meer in de stijl van Jeroen Bosch als nar, proberen de betekenis van de grote schilder te benaderen. Immers juist de nar houdt ons een spiegel voor waardoor de vanzelfsprekendheid van de dingen verdwijnt.

De tweede avond op, 8 november, zal Prof. Dr. A.M. Koldewey spreken over de persoon Jeroen Bosch als schilder. De Nijmeegse hoogleraar geldt als een van de beste kenners van de beroemde Bossche schilder en is de coördinator van de Jeroen Bosch tentoonstellingen dit jaar in Rotterdam en Den Bosch. Ook deze avond krijgt weer een speciaal accent en wel door het optreden van het Vocaal Ensemble Hortus Musicus dat o.l.v. Reinier Wakelkamp muziek uit de tijd van Jeroen Bosch ten gehore zal brengen.

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het nu al belangrijk om te reserveren. De plaatsbewijzen zijn te reserveren via telefoonnummer 0413-293329 en betaling op Rek.nr. 11.16.33.257 bij de Rabobank op naam van Stichting Kasteel Heeswijk "Cultuur". Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. De prijs bedraagt fl. 40,- per persoon per avond. Verzoeke duidelijk aan te geven voor welke lezing U inschrijft.

Einde bericht
Informatie: Commissie CultuurStichting Kasteel Heeswijk, D. Rakhorst, tel. 0413-293329, fax 0413 -293561, e-mail: armeda@wxs.nl

Deel: ' Kasteellezingen op Kasteel Heeswijk '
Lees ook