Nieuws Gemeente Groningen


Kavels voor vrijstaande woningen in de Piccardthof

3 februari 1999

Aan de zuidkant van de stad, rond de westelijke helft van de Piccardthofplas, wordt de nieuwe wijk 'De Piccardthof' gebouwd. Er komen ongeveer 400 woningen.

Hier gaat de gemeente Groningen binnenkort 76 bouwkavels voor vrijstaande woningbouw aan particulieren uitgeven.

De kavels voor de vrijstaande woningen liggen in drie deelgebieden van De Piccardthof. Ten noorden van de plas in het plandeel de Rietkavels; aan de ter Borchlaan en omgeving bevinden zich de vrije kavels in het plandeel de Erven en in het zuidelijk deel in de Tuinen. In dit laatste gebied zijn de kavels gemengd met projectmatige woningbouw. In de Erven (39 kavels) en in de Tuinen (16 kavels) zijn de meeste kavels tussen ± 660 m2 en 1000 m2 met enkele uitschieters boven de 1000 m2.

De grondprijs voor deze kavels bedraagt f 275,- excl. 17,5% BTW. De kavelgrootte in de Rietkavels (21) varieert tussen ± 950 m2 en 2200 m2. De m2-prijs is hier iets lager omdat de rietzones op de kavels onbebouwd moeten blijven; het te bebouwen oppervlak varieert tussen 740 en 1520 m2.

Hebt u belangstelling voor een kavel in De Piccardthof? U kunt zich hiervoor inschrijven.

Dat kan vanaf 16 februari t/m 1 maart 1999, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, bij de informatiebalie van de dienst RO/EZ, Ged. Zuiderdiep 98. Bij inschrijving betaalt u f 50,- en moet u zich met geldig paspoort of rijbewijs kunnen legitimeren.

Een loting onder notarieel toezicht bepaalt de volgorde van de kopers. Deze loting vindt plaats op dinsdag 2 maart 1999, aanvang stipt om 19.00 uur in de Martinihal, Leonard Springerlaan 2 te Groningen. Een informatiepakket over de kavels en over de methode van loting kunt u gratis afhalen bij de informatiebalie van de dienst RO/EZ, Ged. Zuiderdiep 98, open op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Voor verdere informatie over de kaveluitgifte kunt u terecht bij de afdeling Vastgoed van de dienst RO/EZ, de heer R. Krebs, telefoon (050) 367 83 53.

Deel: ' Kavels voor woningen in Piccardthof Groningen '
Lees ook