Koninklijke bibliotheek

KB-bestuurslid nieuwe voorzitter van Nationale Unesco Commissie

Mevrouw dr. Lieteke van Vucht Tijssen, lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek sinds 1 april 1999, is met ingang van 1 september 2001 door minister Hermans benoemd tot voorzitter van de Nationale Unesco Commissie. Zij volgt prof. dr. P.W.M. de Meijer op, die vanaf 1 maart 1997 het voorzitterschap heeft bekleed.

De Nationale Unesco Commissie is een belangrijke schakel tussen de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) en onderwijs-, wetenschappelijke en culturele instellingen en organisaties in Nederland. De commissie stemt haar werkzaamheden af met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en draagt bij aan de stroomlijning van de Nederlandse inbreng in Unesco-programma's op wetenschappelijk, cultureel en onderwijsgebied.

Mevrouw Van Vucht Tijssen is sociologe en als interim- en procesmanager geassocieerd met Boer & Croon. Naast haar lidmaatschap van het bestuur van de KB vervult zij nog een aantal bestuurlijke functies, o.a. bij de Radio Nederland Wereld-omroep, de Hogeschool van Amsterdam, het Institute of Social Studies en het ROC Utrecht. Tot en met 1999 was zij lid van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij als onderzoeker en docent aan de universiteit verbonden. Zij was van 1989 tot 1998 lid van de Nationale Unesco Commissie en van de Unesco's Intergovernmental Council voor het programma Management of Social Transformations.

18 septembers 2001

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' KB-bestuurslid nieuwe voorzitter Nationale Unesco Commissie '
Lees ook