Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

KB presenteert bloemlezing Komrij in tentoonstelling over prentenboeken

Den Haag, 25 september 2007 - De Verdieping van Nederland presenteert van 3 oktober 2007 t/m 13 januari 2008 de tijdelijke tentoonstelling In het geheugen geprent - een presentatie over 150 jaar prentenboeken. Tijdens de opening van deze tentoonstelling wordt in de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe bloemlezing over kinderpoëzie van Gerrit Komrij - in aanwezigheid van de dichter zelf - gepresenteerd.

In het geheugen geprent laat kleurrijke 19e en 20ste eeuwse prentenboeken zien. De prentenboeken zijn voor een groot deel afkomstig uit de collectie Landwehr-Vogels, die vorig jaar aan de KB geschonken is. Deze prachtige platenboeken worden tentoongesteld aan de hand van herkenbare thema's, zoals werkelijkheid (zoete en stoute kinderen) en fantasie (bont uitgebeelde sprookjes). Ook prenten uit boeken over het dagelijks leven in Nederland en in exotische oorden kunnen worden bewonderd. Tot slot wordt aandacht besteed aan geïllustreerde bakerrijmen en prenten bij jeugdpoëzie.

Bloemlezing kinderpoëzie - Komrij

Afgelopen zomer werkte Gerrit Komrij in de Koninklijke Bibliotheek aan een bloemlezing uit vijf eeuwen kinderpoëzie. Deze bloemlezing verschijnt 2 oktober bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker onder de titel De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten.

Komrij maakt voor zijn selectie gebruik van de omvangrijke kinderboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek, die bestaat uit meer dan 125.000 exemplaren.

25 jaar KB gebouw

De Koninklijke Bibliotheek - die bijna 210 jaar bestaat - is dit jaar precies 25 jaar gehuisvest in het markante gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof. De publieke ruimtes hebben onlangs een complete metamorfose ondergaan, met als hoogtepunt de Leeszaal van Nederland. Het KB-gebouw staat - om dit alles te vieren - dankzij het kunstwerk Vallende letters de hele maand oktober 'letterlijk' in het zonnetje!

De Verdieping van Nederland

Wat: Topstukkententoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief

Waar: in verbindingsgebied Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief, naast Den Haag CS

Toegang: zeven dagen per week gratis toegankelijk


---

Deel: ' KB presenteert bloemlezing Komrij in tentoonstelling over prentenboe.. '


Lees ook