P e r s b e r i c h t e n

KBC als enige bieder geselecteerd voor overname Tsjechische CSOB Bank

31/5/1999

De Tsjechische regering deelde zopas mee dat KBC Bank als enige bieder wordt geselecteerd om verder te onderhandelen over de overname van het 65,7%-belang dat Tsjechische overheidsinstanties aanhouden in CSOB (Ceskoslovenska Obchodni Banka). Met de overname van 65,7% is voor KBC een investeringsbedrag gemoeid van 42,7 miljard BEF. KBC Bank bracht overigens ook, tegen dezelfde prijs per aandeel, een indicatief bod uit voor 24,1%-aandelen in CSOB die worden aangehouden door de Slovaakse Nationale Bank.

1. Verband tussen de overname van CSOB en de KBC-strategie

De KBC-fusie beoogt, naast een versterking van de concurrentiekracht in België, de uitbouw van de internationale aanwezigheid van KBC via acquisities. De ontwikkeling van bank- en verzekeringsactiviteiten in de vijf landen in Centraal- en Oost-Europa die als eerste in aanmerking komen voor toetreding tot de Europese Unie (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië en eventueel Estland) is een van de pijlers van de KBC-strategie. De sterke interesse van KBC voor die regio wordt gevoed door de verwachting dat de bank- en verzekeringsmarkten er in de komende decennia veel sneller zullen groeien dan in de meer verzadigde West-Europese markten.

De belangen van KBC in de Poolse Bank Kredyt Bank PBI (nu 24%) en in de Hongaarse Kereskedelmi és Hitelbank (K&H Bank) (nu 31%) en in de verzekeraars Argosz (Hongarije), Chmelarska (Tsjechië) en Agropolisa (Polen) zijn uitvloeiselen van deze strategie. De mogelijke verwerving van de meerderheid in CSOB, qua omvang de zesde bank in het ex-Oostblok, zou een verdere quantumsprong betekenen temeer daar CSOB zowel actief is in Tsjechië (85% van de activiteit) als in Slovakije (15%).

2. CSOB-profiel

CSOB is vooral een bedrijvenbank. Bij de 50 grootste Tsjechische bedrijven heeft ze een penetratiegraad van 80% (waarbij 23% als hoofdbank), bij de middelgrote bedrijven is dit 55%, bij KMO's 40% en bij kleine bedrijven is ze slechts beperkt aanwezig.

Qua productaanbod aan bedrijven is CSOB marktleider inzake financiering van de internationale handel en betalingsverkeer, deed ze veel ervaring op in gestructureerde financiering en heeft ze belangrijke dealing- en tradingactiviteiten.

Naast de bedrijvenactiviteiten, heeft CSOB een kleine, maar groeiende retailactiviteit, vooral gericht op de betere cliëntengroepen. Voor de meeste producten en in de meeste segmenten won CSOB de jongste jaren marktaandeel. Momenteel wordt het marktaandeel in cliëntendeposito's geraamd op 9% en inzake kredieten op 10%. Naar activiteiten is CSOB met dit marktaandeel de nummer vier op de Tsjechische markt.

Het kantorennet is gezien de bedrijvengerichtheid van CSOB klein (69 kantoren, waarvan 54 in Tsjechië en 15 in Slovakije). CSOB bedient nu in Tsjechië zo'n 193 000 particuliere cliënten en 53 000 in Slovakije met een hoge gemiddelde deposito-inlage. CSOB boekte bij deze deposito's de jongste jaren trendmatig marktaandeelwinst, dankzij haar reputatie van veilige thuishaven in een klimaat van zware problemen in de banksector in zijn geheel. Vermits particulieren een attractieve doelgroep zijn, wil CSOB een "volwaardige" retailactiviteit uitbouwen.

CSOB beschikt over een eigen vermogen van 26,5 miljard CZK en is daarmee de nummer één. In 1998 boekte de bank een nettowinst van 2,8 miljard CZK. CSOB vertoonde de voorbije jaren een goede en stabiele rendabiliteit (tussen 1993 en 1998 een ROE tussen 11% en 14%) bij een zeer hoge solvabiliteit.

De CSOB-aandelen zijn momenteel voor 65,7% in handen van de Tsjechische staat (gespreid over de Nationale Bank, het Ministerie van Financiën en het National Property Fund), voor 24,1% van de Slovaakse Nationale Bank, voor 4,9% van CSOB zelf en voor 5,9% van aandeelhouders met elk minder dan 1%.

3. Kernprincipes m.b.t. waardering en verwachte synergieën

KBC waardeerde (100%) van CSOB op 65 miljard BEF (waarde op autonome basis (47,6 miljard BEF) + strategische controlepremie van 36%). De waardering komt overeen met 21,7 keer de winst en 2,3 keer de boekwaarde, daar waar tot dusver het gemiddelde bij overnames door andere banken in Centraal- Europa 2,2 keer de boekwaarde bedroeg.

KBC ziet aantrekkelijke synergieën met CSOB. Zo wenst KBC samen met CSOB het concept van bankverzekeren te ontwikkelen door een verdere uitbouw van de retailactiviteiten. De komende vijf jaren worden er dan ook negentig nieuwe kantoren gepland. De al opgebouwde sterke positionering naar bedrijven zal worden geconsolideerd door segmentering. Vermits er heel wat Belgische bedrijven actief zijn in Tsjechië en België een niet-onbelangrijke investeerder is in Tsjechië, dienen zich op dat vlak eveneens mogelijkheden aan. Daarnaast zullen drie (Parijs, Londen, Frankfurt) van de zes vertegenwoordigingskantoren van CSOB worden geïntegreerd in het internationale netwerk van KBC. Verder zal kennisoverdracht en samenwerking op het vlak van o.m. betalingsverkeer, gestructureerde handels- en projectfinanciering en geld- en kapitaalmarkten de groeimogelijkheden van CSOB bevorderen.

Contactgegevens:

Journalisten kunnen steeds contact opnemen met Piet Jaspaert, KBC Corporate Communicatie, tel. (02) 429 85 78, fax (02) 429 81 54. Andere geïnteresseerden kunnen terecht op het gratis groene nummer: 0800/23.6.23

Deel: ' KBC geselecteerd voor overname Tsjechische CSOB Bank '
Lees ook