P e r s b e r i c h t e n

KBC steunt fietshelmactie

23/7/1999 "Als je een beetje hersenen hebt, dan zet je er een fietshelm op"

Ongevallen met fietsers

De fiets is al lang een populair en goedkoop transportmiddel, dat de laatste jaren ook steeds meer in de recreatiesfeer wordt gebruikt. Fietsers zijn zwakke weggebruikers en frequent het slachtoffer van een verkeersongeval, meestal met ernstige verwondingen als gevolg. Vaak gaat het daarbij om hoofdletsels. Amerikaanse en Australische studies toonden aan dat fietsers bij een ongeval meer kans maken op een schedelblessure dan motorrijders. Bovendien zijn die hoofdletsels ernstiger bij fietsers en hebben ze vaker fatale gevolgen. Uit recente NIS-cijfers blijkt dat in België het aantal ongevallen met dodelijke afloop waarbij fietsers waren betrokken de voorbije jaren opnieuw is gestegen: van 104 in 1996 naar 113 in 1998. Ook het aantal dodelijk en licht gewonden klom in diezelfde periode van respectievelijk 15 naar 22 en 5 647 naar 5 755. Er zijn over het algemeen meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers. Vooral jongeren onder de 19 jaar worden getroffen, door hun grotere kwetsbaarheid, hun speels rijgedrag en hun bereidheid risico's te nemen. De voorbije jaren zit het helmgebruik langzaam maar gestaag in de lift. Uit statistieken blijkt dat in de periode 1989-1998 er een opvallende daling was van het aantal doden en dodelijk en ernstig gewonden als gevolg van ongevallen met fietsers. Of deze daling iets te maken heeft met de stijgende populariteit van de fietshelm is een open vraag. Wel is het opmerkelijk dat het aantal lichtgewonden veel minder spectaculair daalde.

KBC Verzekeringen verrichtte enkele jaren terug een onderzoek naar de zware ongevallen waarvoor bij haar schadedossiers liepen. Daaruit bleek dat 2 op 3 opnamen in een spoedongevallendienst na een fietsongeval te wijten waren aan een licht tot zwaar schedel- of hersenletsel. Ook professor dr. Jan Goffin, als neuroloog verbonden aan het U.Z. Gasthuisberg, onderzocht de mechanismen van hersenletsels bij fietsongevallen en het nut van de valhelm voor fietsers en wielrenners. Hij kwam tot deze conclusie: "Als je een beetje hersenen hebt, dan zet je er een fietshelm op". De controverse over het al dan niet verplicht dragen van een valhelm door wielrenners bereikte een hoogtepunt in 1991. Voorstanders werden vooral gevonden in de medische wereld, tegenstanders veeleer in het beroepsrennermilieus. Epidemiologische studies, uitgevoerd in de jaren tachtig, bewijzen dat de valhelm, of tenminste de "pothelm", effectief bescherming biedt tegen vele lichte en zware schedel- en hersenletsels. Helmdragers zijn dus beter beveiligd. Ze zouden ook minder snel en minder roekeloos rijden. Toch is niet iedereen overtuigd van het nut van fietshelmen. Ze zouden fietsers een vals gevoel van onkwetsbaarheid geven. Deze theorie van risicocompensatie (gevaarlijker rijden met "veilige" helm) is evenwel moeilijk te staven.

Wie als tegenargument opwerpt dat een helm een fietser niet kan beschermen bij een zware aanrijding, verliest even uit het oog dat veel fietsongevallen gebeuren zonder dat er sprake is van een aanrijding. Veel fietsers verliezen gewoon hun evenwicht, rijden tegen een obstakel aan of krijgen te maken met een defect aan hun fiets. En daardoor vallen ze. In het slechtste geval op hun hoofd: het meest kwetsbare en minst beschermde deel van het lichaam.

KBC, preventie en De Gordel

Op zondag 5 september wordt er weer volop gewandeld en gefietst in de groene rand rond Brussel, want de eerste zondag van september is traditioneel Gordeldag. De Gordel wordt al voor de negentiende keer georganiseerd en brengt elk jaar opnieuw tienduizenden Vlamingen op de been of op de fiets. Ook KBC blijft haar volle steun verlenen aan het evenement en draagt de Gordelaars een warm fietshart toe. Daarom lanceert KBC Verzekeringen ter gelegenheid van De Gordel een preventieactie: als je bij je inschrijving 400 BEF bijbetaalt (300 BEF voor kinderen jonger dan 11 jaar) krijg je er een Gordelfietshelm ter waarde van 1600 BEF bovenop. Een inschrijvingsformulier voor de Gordel vind je in elk KBC-kantoor, BLOSO-secretariaat of in je gemeente. De helm(en) kun je afhalen in één van de vier Gordeltrefpunten (Zaventem, Dilbeek, Sint-Genesius-Rode en Overijse) tussen 7 uur en 14 uur, in ruil voor de bevestigingsbon die je krijgt bij je inschrijving. Raakt je helm beschadigd? Geen probleem. KBC Verzekeringen en Wolvenberg, de leverancier van de helmen, garanderen je een gratis nieuwe Gordelfietshelm. Deze Gordelfietshelm is ook apart verkrijgbaar tegen 400 BEF (300 BEF voor kinderen jonger dan 11 jaar). Je vermeldt dit op je inschrijvingsformulier en haalt dan je helm af op een van de vier Gordeltrefpunten.

Het is niet de eerste keer dat KBC haar steun verleent aan een dergelijke preventieactie. Sinds 1995 werden er immers jaarlijks acties georganiseerd met kinderen, wielertoeristen en volwassenen als doelgroep waarbij het nut van het dragen van een valhelm extra in de kijker werd geplaatst met de slogans "Als je een beetje hersenen hebt, zet er een helm op" en "De fietshelm. Voorkomt barstende hoofdpijn." Deze acties passen in het algemene preventiebeleid van KBC Verzekeringen. KBC wenst niet alleen risico's in het licht te stellen en aan te pakken, maar trekt ook lessen uit de schadegevallen en tracht op die manier cliënten risicobewust te maken.

Contactgegevens:

Journalisten kunnen steeds contact opnemen met de KBC-Persdienst, tel. (02) 429 85 45.

Andere geïnteresseerden kunnen terecht op het gratis groene nummer: 0800/23.6.23

Deel: ' KBC steunt fietshelmactie '
Lees ook