PERSBERICHT - 2 JUNI 1999

KEMA-predikaat voor 'de grootste speeltuin van Europa'

Linnaeushof bekroond voor grote veiligheid

Ondanks de eigen expertise sinds 1956 met ruim driehonderdvijftig attracties heeft Linnaeushof, de grootste speeltuin van Europa, door buitenstaanders laten onderzoeken hoe aan de veiligheidseisen wordt voldaan.

Het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geaccrediteerde, zeer bekend staande keuringsinstituut Kema in Arnhem werd in 1998 verzocht om dit onderzoek te verrichten. Hierbij dlent te worden opgemerkt dat het Kema Instituut kan wedijveren met andere Europese keuringsinstanties waaronder het Duitse TUV.

Dit is mede van belang met het oog op de te verwachten Europese regelgeving en normvaststelling op het gebied van veiligheid voor speel- en attractietoestellen. Op grond van het Kema-onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld om aan de gasten een nog betere veiligheid te kunnen garanderen.

In de afgelopen periode zijn de aanbevelingen opgevolgd en het Kema Instituut mag aan Linnaeushof nu het predikaat van 'goedgekeurde speeltuin' volgens het besluit 'Veiligheid Attractie en Speeltoestellen' verlenen. De 'Grootste Speeltuin van Europa' onderscheidt zich hiermee tot een optimaal veilige locatie voor een dagjeuit.

Besluit Veiligheid Attractie en Speeltoestellen maart 1997 De overheid formeerde in 1987 een Nederlandse Normcommissie om tot regelgeving en normstelling voor Veiligheid van Attractie en Speeltoestellen te komen. Op verzoek van de branche-organisatie Recron maakte Linnaeushof deel uit van deze commissie op grond van haar jarenlange ervaring als exploitant en beheerder van de 'Grootste Speeltuin van Europa'.

Linnaeushof was nauw betrokken bij de totstandkoming van het in maart 1997 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevaardigde besluit 'Veiligheid Attractie en Speeltoestellen'.

In dit besluit is vastgelegd dat deze toestellen moeten voldoen aan de algemene veiligheidseis: speeltoestellen mogen geen gevaar opleveren voor veiligheid of gezondheid van personen tijdens de installatie, de montage, het onderhoud en het gebruik.

De beheerder/exploitant van de attractie en speeltoestellen draagt daar de verantwoordelijkheid voor.

Historie
Linnaeushof werd in 1956 opgericht en is van oorsprong een bloemenpark dat op een klein Keukenhof leek. Om de bezoekers meer te vermaken werd een speeltuin aangelegd en Godfried Bomans opende deze speeltuin in 1963. Vanaf dat moment werd de speeltuin steeds meer uitgebreid en in 1975 maakten de laatste bloemenvelden plaats voor speeltoestellen. Linnaeushof groeide uit tot 'Europals grootste speeltuin" met jaarlijks zo'n driehonderdduizend bezoekers.

Linnaeushof is gevestigd aan de Rijksstraatweg 4, 2121 AE Bennebroek, telefoonnummer 023-5847624, telefax 023-5845362.

Bereikbaarheid:

Linnaeushof ligt tussen Haarlem en Lisse aan de provinciale weg N208. Met openbaar vervoer
Vanuit Leiden: Buslijn 50, 51
Vanuit Haarlem: Buslijn 50, 51 of 53

Openingstijden:

Van 31 maart tot en met 03 oktober 1999 dagelijks van 10:00 - 18:00 uur.

Deel: ' KEMA-predikaat voor 'de grootste speeltuin van Europa' '
Lees ook