Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Kempen & Co introduceert nieuwe vastgoed Note

AMSTERDAM, 1 JUNI 2010 - Kempen & Co geeft een nieuwe Note uit: de Kempen Property Research Note. Deze is gekoppeld aan een mandje van zes aandelen van Europese retail-vastgoedondernemingen ('het mandje') geselecteerd door het vastgoedresearchteam van Kempen & Co. De Kempen Property Research Note heeft een looptijd van drie jaar. Vanaf 29 juni 2010 is deze op Euronext Amsterdam genoteerd. De inschrijfperiode loopt vanaf 31 mei 2010 tot 18 juni 2010 15.00 uur (behoudens vervroegde sluiting).

Het mandje is als volgt samengesteld: Unibail-Rodamco 30%; Klépierre 20%; Corio 20%, Mercialys 10%; Eurocommercial Properties 10%; VastNed Retail 10%. Deze vastgoedfondsen hebben als gemene deler dat zij een sterke focus hebben op winkels & winkelcentra (retail vastgoed) en zich voornamelijk richten op West-Europa. Daarnaast hebben zij een beperkt wisselkoersrisico door de focus op landen in de eurozone. Ten slotte hebben de zes ondernemingen gemeen dat zij een sterke balans hebben met een ratio vreemd vermogen/portefeuille onder de 50%. De Europese vastgoedsector raakte oververhit in 2006 en 2007 als gevolg van te ruime financiering. Sinds begin 2007 volgde een forse daling van de beurskoersen tot het dieptepunt in maart 2009. Veel ondernemingen in de beursgenoteerde Europese vastgoedsector hebben in 2009 nieuwe aandelen uitgegeven om het eigen vermogen op de balansen te versterken. Kempen & Co denkt dat zij daarom momenteel goed gepositioneerd zijn om te profiteren van kansen in de markt.

Hoe werkt de Note?
De aflossing van de Note is afhankelijk van het koersverloop van het mandje gedurende de zogeheten observatieperiode. Deze periode loopt van 25 juni 2010 tot en met 23 juni 2013. Tijdens de observatieperiode wordt iedere dag de slotkoers van het mandje bekeken. Er geldt een voorwaardelijke kapitaalbescherming van 30%. Dit houdt het volgende in: indien het mandje op geen enkele dag in de observatieperiode lager dan 70% (het beschermingsniveau) van de startwaarde sluit, zal de Note op minimaal 130% van de nominale waarde aflossen. Wanneer het mandje minimaal één keer lager dan 70% van de startwaarde noteert bij het sluiten van de beurs, ontvangt de belegger op de einddatum de dan geldende waarde van het mandje.

De Note wordt op einddatum afgelost volgens onderstaande twee mogelijkheden:
1. Het mandje sluit gedurende de observatieperiode nooit lager dan 70% van de startwaarde. De koper van de Note ontvangt op einddatum minimaal 130% van de nominale waarde. Staat het mandje op einddatum bijvoorbeeld 40% hoger dan de startwaarde, dan zal de Note op 140% aflossen.
2. Indien het mandje op minimaal één dag gedurende de observatieperiode met meer dan 30% onder de startwaarde sluit, dan vervalt de aflossing van 130%. In dat geval ontvangt u op de einddatum de op die dag geldende eindwaarde van het mandje. Is de eindwaarde van het mandje lager dan de startwaarde, dan loopt de belegger dus volledig koersrisico op de inleg.

Informatie over deze nieuwe Note zoals brochure, Final Terms en Prospectus treft u aan op de website www.kempenvaluations.nl .

# # # #

Over Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100% dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100% dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams.

Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100% dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.

Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.

Nadere informatie over Kempen & Co kunt u vinden op www.kempen.nl

Deel: ' Kempen & Co introduceert nieuwe vastgoed Note '
Lees ook