DR.V.J.M. POP

Kempen ontwikkelt alternatief voor grootschalige doktersposten

Achtergrond
Sinds enkele jaren worden in de grote steden in hoog tempo grootschalige doktersposten opgericht die de dienstwaarneming regelen voor huisartsen. De voordelen zijn evident: enerzijds is de dienstfrekwentie voor de individuele huisarts fors teruggelopen, anderzijds is er voor de patient één duidelijk en herkenbaar centrum waar hij zich kan melden. Bovendien is er één centraal telefoonnummer waar patienten zich kunnen melden. Over het algemeen lijken de patienten en huisartsen tevreden met deze nieuwe regeling. Ook de overheid is verheugd: het 'oneigenlijk' (en duur) gebruik van EHBO's, waar patienten zich voorheen meldden met kleinigheden, lijkt af te nemen: men zoekt nu in eerste instantie de centrale post op.

Semi-stedelijk gebied en platteland valt buiten de boot Buiten de grote stad (grofweg alle plaatsen met minder dan 75.000 inwoners hetgeen nog altijd de helft van de Nederlandse populatie betreft) blijkt deze oplossing, zowel voor de huisarts als voor de patient, veel nadelen te hebben. Huisartsen die in het verleden niet voor niets hebben gekozen voor praktijkuitoefening op het platteland, worden nu plotsklaps ingezet in anonieme grote organisaties waar de afstand tot de patient letterlijk en figuurlijk enorm groot is geworden. De patient rondom de grote stad moet grote afstanden afleggen om de centrale post te bereiken. In de polder mag dit mogelijk nog tot reistijden van 'slechts' dertig minuten leiden, in gebieden met veel forensisch verkeer kan de reistijd tot één uur oplopen, vooral in de avondspits. Hierbij treedt een voor de overheid averechts effect op. Patienten uit de plaatsen rondom een grote stad passeren op weg naar de dokterspost een (of zelfs meerdere!) meer naburig gelegen ziekenhuizen en kiezen voor een consult op de EHBO van het ziekenhuis.

Zorg op maat, voor huisarts en patient: het Kempenmodel In de Kempen is een alternatief plan ontwikkelt dat zorg op maat garandeert voor zowel de huisarts als de patient. Een of meerdere bij elkaar gelegen plaatsen verenigen zich tot een cluster van huisartsen (maximaal 15-20), met een inwoneraantal van 40 tot 50.000. Met behulp van één of twee centrale dienstposten binnen dit cluster wordt de waarneming geregeld. De reistijd blijkt voor de patient hooguit vijftien tot twintig minuten te zijn. Een bijkomend voordeel voor de patient is dat binnen dit model één huisarts per weekend 24 uur beschikbaar is. Dit is in schril contrast tot de grootschalige dokterspost waar de dienstdoende huisarts maximaal acht uur inzetbaar. Dit betekent dat tussen vrijdagmiddag vijf uur en maandagochtend acht uur maar liefst acht verschillende huisartsen werken. Met name voor de chronische (en terminale) patient betekent dit een verschraling, vergelijkbaar met ervarigen uit de meeste opleidingsziekenhuizen. Ernstig zieke patienten (en hun familie!) weten in het weekend nauwelijks nog wie hun aanspreekpunt is.

Het Kempenmodel: meer dan een waarnemingsregeling Het Kempenmodel biedt meer. Niet alleen de waarneming wordt binnen dit cluster geregeld. Tevens is er een eerste aanzet gegeven tot 'Disease Care Management' in de eerste lijn. Een groot aantal 'praktijkondersteuners' - vaak verpleegkundigen met een speciale opleiding voor de eerste lijn - begeleidt op dezelfde centrale post van het cluster door de week de patient lijdende aan een chronische ziekte zoals CARA, diabetes, hart/vaatziekten, kanker of psychische problemen. Ook op organisatorisch gebied zal zij een groot aantal taken van de huisarts overnemen: in samenwerking met de Thuiszorg, het RIO, de verzorgings- en verpleeghuizen wordt de infrastructuur van zorg binnen de eerste lijn geregeld. Het Kempenmodel pakt dus niet alleen de belasting aan voor de huisarts in de waarneming maar tevens op het overbezette door de weekse spreekuur.

Het Kempenmodel: voorbeeld van partnership in de eerste lijn Binnen dit model hebben een groot aantal partners de handen in elkaar geslagen. De huisartsen, de Thuiszorg de Kempen, het diagnostisch huisartsinstituut uit Eindhoven (DCE), het St Joseph ziekenhuis te Veldhoven, de CZ-groep en VGZ zorgverzekeraars en de lokale overheden (gemeenten). Tevens zijn er samenwerkingsverbanden opgericht met opleidings- instituten: de Fontys Hogeschool te Eindhoven (opleiding voor praktijkverpleegkundige) en de vakgroep Klinische Gezondheidspsychologie van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg

Inlichtingen: dr.VJM Pop, hoogleraar Eerstelijnszorg KUB (Tilburg) en ACM Romeijnders, beiden huisarts in de Kempen, tel.: 040 - 2075836 (VP) en 04975 - 17209 (AR).

25 sep 01 12:18

Deel: ' Kempen ontwikkelt alternatief voor grote doktersposten '
Lees ook