Provincie Drenthe


Kennis- en Reactieavonden Hunzegebied

Assen, 7 september 1999
Persberichtnummer 99-156Samen met de deelnemende gemeenten aan het Hunzeproject organiseert de provincie drie bijeenkomsten en wel op :

* Donderdag 9 september as. Zalencentrum Drouwenerzand
* Maandag 13 september as. De Gouden Leeuw, Zuidlaren
* Maandag 20 september as. Dorpshuis het Achterhoes, Eexterveen

tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
zaal open om 19.45 uur.

Het woord is aan de bewoners
Wie meer wil weten over het project en het voorontwerp. Wie mee wil praten over nieuwe initiatieven. Wie wensen of ideeën heeft voor het Hunzege-bied is van harte welkom op de Kennismakings- en Reactieavonden

Programma
De avond begint met drie korte inleidingen over het project. Deze worden verzorgd door: gedeputeerde mevr. A. Edelenbosch en projectleider A. Kooistra van de provincie Drenthe. Daarnaast door:
* burgemeester mevr. T. Slagman Bootsma, gemeente Borger-Odoorn (eerste avond),

* wethouder J. Frieling, gemeente Zuidlaren (tweede avond),
* wethouder H. Polman, gemeente Aa en Hunze (derde avond)

Na de pauze neemt Roel Barkhof de leiding over en kan een ieder vragen stellen en reacties geven.

Hunzegebied
Het stroomgebied van de Hunze is bekend vanwege de open ruimte, de vele landbouwgronden en de bebouwing langs rechte lijnen (linten). Een gebied waar nog vele mogelijkheden kunnen worden benut. Kansen die de specifieke kenmerken kunnen versterken en het gebied bovendien aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijvigheid. Naast een uitbreiding van de werkgelegenheid zijn er mogelijkheden voor het verbeteren van de bereikbaarheid, de woningbouw, de sociale voorzieningen, de natuur en recreatie. Om een en ander te realiseren hebben de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Zuidlaren, en de provincie Drenthe besloten meer aandacht te geven aan het gebied. Dit vindt plaats binnen het zogenaamde Hunzeproject.

Project
Binnen het project worden bestaande ontwikkelingen en projecten gebundeld, om via samenwer-king meer te bereiken. Daarnaast zullen nieuwe initiatieven worden toegevoegd. Hiervoor is op Europees, Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau geld gereserveerd. Op dit moment is een voorontwerp ontwikkelingsprogramma gereed. Hierin zijn alle bestaande ontwikkelingen en projecten in het Hunzegebied omschreven, in nauw overleg met betrokkenen in de streek. Het stuk ligt vanaf 30 augustus vier weken ter inzage op de gemeentehuizen en in de bibliotheken te Borger, Zuidlaren en Gieten, op het provinciehuis te Assen en op de waterschapshuizen te Wedde en Zuidlaren.

Gebiedscommissies
In de maand oktober wordt het ontwikkelingsprogramma Hunzegebied vastgesteld. Via gebiedscommissies wordt het project ingevuld en uitgevoerd. Het ontwikkelingsprogramma is daarbij uitgangspunt. In de commissies zijn de gemeente, landbouworganisaties, dorpsbelangen organisaties, ondernemers, de Plattelandsvrouwen, het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt en natuur en milieuorganisaties vertegenwoordigd. Op 31 augustus zijn vier van de vijf gebiedscommissies geïnstalleerdVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365263, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Kennis- en Reactieavonden Hunzegebied '
Lees ook